Phrase Information

Plugin
MyJailbreak - Hide
Name
hide_stillta
Format
{1:i}
  1. Integer
English
You have {green}{1}{default} TAGrenade(s) left.
English (In-game Preview)
You have {1:i} TAGrenade(s) left.

Translations

Czech (cze)
Mas {green}{1}{default} TAG granat(y).
English (en)
You have {green}{1}{default} TAGrenade(s) left.
German (de)
Du hast noch {green}{1}{default} TA Granaten übrig.
Italian (it)
Hai {green}{1}{default} TAGrenade(s) rimaste.
Polish (pl)
Masz jeszcze {green}{1}{default} TA granat.
Portuguese (pt_p)
Você tem {green} {1} {default} TAGrenade (s) restante (s).
Russian (ru)
Вы получили {green}{1}{default} ВХ гранат.
Spanish (es)
Tienes {green}{1}{default} TAGranadas(s) restantes.
svn (svn)
Imaš še {green}{1}{default} TA Granat