Recent Translations by Farbror Godis

Flags added over 8 years ago (details)
en
Flags
sv
Flaggor
Ban Fail added over 8 years ago (details)
en
Failed to ban player, please try again.
sv
Misslyckades med att banna spelaren, var vänlig försök igen.
Ban Not Verified added over 8 years ago (details)
en
This player has not been verified. Please wait thirty seconds before retrying.
sv
Den här spelaren har inte blivit verifierad. Var vänlig vänta trettio sekunder och pröva igen.
Bomb Defused added over 8 years ago (details)
en
has defused the bomb!!
sv
har desarmerat bomben!!
Client level changed added over 8 years ago (details)
en
{1} is now level {2}.
sv
{1} är nu nivå {2}.
[War3Source] The syntax of the command is: war3_givexp <player> <xp> added over 8 years ago (details)
en
[War3Source] The syntax of the command is: war3_givexp
sv
[War3Source] Syntaxen för kommandot är: war3_givexp
Are you sure? added over 8 years ago (details)
en
Are you sure?
sv
Är du säker?
Banned For Ping Mask added over 8 years ago (details)
en
You have been auto-banned for ping masking.
sv
Du har blivit bannad automatiskt för att du döljde din verkliga ping.
WinStreak added over 8 years ago (details)
en
Consecutive win(s) : {1}{2}{3}.
sv
Vinster i följd: {1}{2}{3}
Insert before added over 8 years ago (details)
en
Insert \"{1}\" before ..?
sv
Sätt in \"{1}\" före ..?
Banned By Vote added over 8 years ago (details)
en
You got banned by vote!
sv
Du blev bannad av en omröstning!
Smacbans_VersionDeprecated added over 8 years ago (details)
en
A new pluginversion is available, please visit {1} to update
sv
En ny version är tillgänglig, var vänlig besök {1} för att uppdatera
No Data added over 8 years ago (details)
en
{green}[{olive}WCS{green}]{olive} No data found{green}.
sv
{green}[{olive}WCS{green}]{olive} Hittade ingen data{green}.
Prices are estimates only added over 8 years ago (details)
en
Prices are estimates only
sv
Priserna är endast beräkningar
Player Ready added over 8 years ago (details)
en
{1} is ready.
sv
{1} är redo.
Cache Refresh added over 8 years ago (details)
en
[SM] Refreshing the admin menu...
sv
[SM] Uppdaterar admin menyn...
weapon_pain_pills added over 8 years ago (details)
en
pain pills
sv
Värktabletter
Banned Check Site added over 8 years ago (details)
en
You have been banned by this server, check {1} for more info
sv
Du har blivit bannad från den här servern, besök {1} för mer information
Stats added over 8 years ago (details)
en
Stats
sv
Statistik
Reset Stats added over 8 years ago (details)
en
Reset Stats
sv
Återställ statistik
50 Health added over 8 years ago (details)
en
+50 Health
sv
+50 Hälsa
100 Health added over 8 years ago (details)
en
+100 Health
sv
+100 Hälsa