Phrase Information

Plugin
CS:GO Chaos Mod
Name
Chaos_ExtendRoundTime
English
Extend Round Time
English (In-game Preview)
Extend Round Time

Translations

English (en)
Extend Round Time