Phrase Information

Plugin
CS:GO Chaos Mod
Name
Chaos_Meta_DoubleTimerSpeed
English
Double Timer Speed [META]
English (In-game Preview)
Double Timer Speed [META]

Translations

English (en)
Double Timer Speed [META]