Phrase Information

Plugin
[CS:GO/CS:S] Jailbreak Gangs
Name
CurrentGang
English
Current Gang:
English (In-game Preview)
Current Gang:

Translations

Brazilian Portuguese (pt)
Gang atual:
Czech (cze)
Soucasny gang:
English (en)
Current Gang:
German (de)
Derzeitige Gang
German (de)
Derzeitige Gang
Hungarian (hu)
Jelenlegi banda:
Italian (it)
Gang attuale:
Polish (pl)
Aktualny Gang:
Portuguese (pt_p)
Gangue atual:
Romanian (ro)
Banda curentă
Russian (ru)
Текущая банда: