Recent Translations by MrDerpZ

Kicked By Rate added almost 5 years ago (details)
en
You have been auto-kicked for ping masking.
da
Du er automatisk blever smidt ud pga. ping masking.
HelpMenu15 added almost 5 years ago (details)
en
say spendskills
da
sig spendskills
Spectators cannot be targets added about 5 years ago (details)
en
[SM] Spectators cannot be targets!
da
[SM] Tilskuere kan ikke vælges!
Title Gnome Rain added about 5 years ago (details)
en
Gnome Rain
da
Nisse regn
Title Teleport Player added about 5 years ago (details)
en
Teleport Player
da
Teleporter spiller
Raining gnomes added about 5 years ago (details)
en
It's raining gnomes!
da
Det regner med nisser!
Spectators cannot even rush added about 5 years ago (details)
en
[SM] Spectators cannot even rush!
da
[SM] Tilskuere kan ikke engang rushe!
Usage Bleed Player added about 5 years ago (details)
en
[SM] Usage: sm_bleedplayer <#userid|name> [duration]
da
[SM] Brug: sm_bleedplayer <#brugerid|navn> [varighed]
Title Select Player added about 5 years ago (details)
en
Select Player:
da
Vælg spiller:
For Scale added about 5 years ago (details)
en
x4 Scale
da
x4 størrelse
Title Vomit Player added about 5 years ago (details)
en
Vomit Player
da
Kast spiller op
Usage CreateParticle Player added about 5 years ago (details)
en
[SM] Usage: sm_createparticle <#userid|name> [particle] [parent: yes|no] [duration]
da
[SM] Brug: sm_createparticle <#brugerid|navn> [partikel] [parent: ja|yes] [varighed]
[War3Source] The syntax of the command is: war3_givexp <player> <xp> added about 5 years ago (details)
en
[War3Source] The syntax of the command is: war3_givexp
da
[War3Source] Syntaksen for kommandoen er: war3_givexp
ForHelpIntro added about 5 years ago (details)
en
For help, say war3menu
da
For hjælp, skriv war3menu
Activated added about 5 years ago (details)
en
[SM] The selected player has now god mode [Activated]
da
[SM] Den valgte spiller har nu god mode [Aktiveret]
{itemname} - {amount} Gold added about 5 years ago (details)
en
{1} - {2} Gold
da
{1} - {2} Guld
ACS Switching Map To added about 5 years ago (details)
en
{green}[{lightgreen}ACS{green}]{olive} Switching map to {lightgreen}{1}{green}
da
{green}[{lightgreen}ACS{green}]{olive} Skifter bane til {lightgreen}{1}{green}
[War3Source] Select a player to view stats added about 5 years ago (details)
en
[War3Source] Select a player to view stats.
da
[War3Source] Vælg en spiller for at se statistik.
You removed {amount} gold(s) from player {player} added about 5 years ago (details)
en
You removed {1} gold(s) from player \"{2}\".
da
Du fjernede {1} guld fra spilleren \"{2}\".
HP_Tank added about 5 years ago (details)
en
{olive} {1} {green}HP{olive} {green}({lightgreen}{2} %%%%{green}) {green}: {lightgreen}{3}
da
{olive} {1} {green}HP{olive} {green}({lightgreen}{2} %%%%{green}) {green}: {lightgreen}{3}
Apply class added about 5 years ago (details)
en
You're now a {default}{1}{green} with {default}{2}{green}.
da
Du er nu en {default}{1}{green} med {default}{2}{green}.
Demi Speed added about 5 years ago (details)
en
1/2 Speed
da
1/2 Hastighed
Optional added about 5 years ago (details)
en
{default}*{green}: {olive}Optional argument
da
{default}*{green}: {olive}Valgfrit argument
[War3Source] The syntax of the command is: war3_War3_SetGold <player> <gold> added about 5 years ago (details)
en
[War3Source] The syntax of the command is: war3_War3_SetGold
da
[War3Source] Syntaksen for kommandoen er: war3_War3_SetGold
List flags added about 5 years ago (details)
en
List flags on map
da
Vis flag på banen
ACS Next Map added about 5 years ago (details)
en
{green}[{lightgreen}ACS{green}]{olive} The next map is currently {lightgreen}{1}{green}
da
{green}[{lightgreen}ACS{green}]{olive} Den næste bane er nuværende {lightgreen}{1}{green}
Admin {player} removed {amount} gold from you added about 5 years ago (details)
en
Admin \"{1}\" removed {2} gold from you.
da
Admin \"{1}\" fjernede {2} guld fra dig.
Quart Speed added about 5 years ago (details)
en
1/4 Speed
da
1/4 hastighed
Give shop item added about 5 years ago (details)
en
Give shop item
da
Give butiks genstand
Remove a level added about 5 years ago (details)
en
Remove a level
da
Fjern en bane
Class limit reached added about 5 years ago (details)
en
The limit for class {default}{1}{green} is already reached. Choose a different one.
da
Klassebegrænsningen {default}{1}{green} er allerede nået. Vælg en anden.
Teleport to flag added about 5 years ago (details)
en
Teleport to flag
da
Teleporter til flag
Admin ID found, but no required flag added about 5 years ago (details)
en
Admin ID found, but no required flag
da
Admin ID fundet, med intet flag krævet
Flashbang bought added about 5 years ago (details)
en
You bought a {default}Flashbang (${1}){green} and have {lightgreen}{2}{green} now.
da
Du købte en {default}Flashbang (${1}){green} og har nu {lightgreen}{2}{green}.
Stop required players added about 5 years ago (details)
en
Stopped setting the required players.
da
Stoppede med at sætte krævede spillere.
Give 10000 XP added about 5 years ago (details)
en
Give 10000 XP
da
Giv 10000 XP
Admin {player} give you {amount} gold added about 5 years ago (details)
en
Admin \"{1}\" give you {2} gold.
da
Admin \"{1}\" giver dig {2} guld.
Ultimate Is Ready added about 5 years ago (details)
en
Ultimate Is Ready
da
Ultimativ er klar
Current Lerp added about 5 years ago (details)
en
%02d. %N Lerp: %.01f
da
%02d. %N Lerp: %.01f