Recent Translations by Bawls

WaitingQueueMessage added almost 6 years ago (details)
en
The game is currently full with {GREEN}{1} {NORMAL}players. You are in the waiting queue.
no
Spillet er for øyeblikket fult med {GREEN}{1} {NORMAL}Spillere. Du er nå i køen for å bli med.
WinStreakAlmostToScramble added almost 6 years ago (details)
en
The terrorists have won {GREEN}{1}{NORMAL} rounds in a row - if they win {GREEN}{2} more, {PURPLE}teams will be scrambled.
no
Terroristene har vunnet {GREEN}{1}{NORMAL} runder på rad - hvis de vinner {GREEN}{2} mer, {PURPLE}vil lagene bli endret.
RetakeSiteMessage added almost 6 years ago (details)
en
Retake {GREEN}{1}: {LIGHT_RED}{2} Ts {NORMAL}vs {PURPLE}{3} CTs
no
Retake {GREEN}{1}: {LIGHT_RED}{2} Ts {NORMAL}mot {PURPLE}{3} CTs
JoinedQueueMessage added almost 6 years ago (details)
en
You have been placed in the waiting queue.
no
Du har blitt plasert i kø for å bli med.
WinStreak added almost 6 years ago (details)
en
The terrorists have won {GREEN}{1}{NORMAL} rounds in a row!
no
Terroristene har vunnet {GREEN}{1}{NORMAL} runder på rad!
WinStreakOver added almost 6 years ago (details)
en
The CTs have ended a {GREEN}{1}{NORMAL}-round long win streak!
no
CT har sluttet en {GREEN}{1}{NORMAL}-runders lang seiers rekke!
ScrambleMessage added almost 6 years ago (details)
en
The terrorists won {GREEN}{1}{NORMAL} rounds in a row. {PURPLE}Teams are being scrambled!
no
Terroristene har vunnet {GREEN}{1}{NORMAL} runder på rad. {PURPLE}Lagene blir samlet!
Smacbans_VersionDeprecated added almost 6 years ago (details)
en
A new pluginversion is available, please visit {1} to update
no
En ny pluginversjon er tilgjengelig, venligst besøk {1} for å opdatere
Bonus World Record Loading added almost 6 years ago (details)
en
Bonus World Record is still loading; try again in a few moments.
no
Bonus Verdens Rekord blir fortsatt lastet; prøv igjen om en liten stund.
No Boost added almost 6 years ago (details)
en
No Boost
no
Ingen Boost
No Difficulty Records added almost 6 years ago (details)
en
There are no records for this difficulty.
no
Det er ingen rekorder for denne vansklighetsgraden.
Force Mode added almost 6 years ago (details)
en
You need to pick a style first! Type !style into chat and choose wise.
no
Du må velge en style først! Skriv !style inn i chaten og velg klokt.
HUD Speed added almost 6 years ago (details)
en
Speed
no
Fart
VoteMessage added almost 6 years ago (details)
en
The map voting will begin in a few seconds.
no
Valget av kart vil starte om noen få sekunder.
VetoMenuTitle added almost 6 years ago (details)
en
Select a map to veto
no
Velg et kart for valg
InitialPickPlayerChoice added almost 6 years ago (details)
en
{1} has elected to get the {GREEN}first player pick.
no
{1} ble valgt til å få det {GREEN}første spillerer valget.
Countdown added almost 6 years ago (details)
en
Countdown: {GREEN}%d {NORMAL}seconds
no
Nedtelling: {GREEN}%d {NORMAL}sekunder
CaptMessage added almost 6 years ago (details)
en
Captain {1} will be {2}
no
Kaptein {1} vil bli {2}
AutoLO3MenuTitle added almost 6 years ago (details)
en
Automatically start the game when ready?
no
Starte kampen Automatisk når alle er klare?
AlreadyLive added almost 6 years ago (details)
en
The game is already live!
no
Spillet er allerede i gang!
RestartCounter added almost 6 years ago (details)
en
Restart {1}/3
no
Omstart {1}/3
MapChoiceCurrentShort added almost 6 years ago (details)
en
use the current map
no
bruk dette kartet
MapChoiceMenuTitle added almost 6 years ago (details)
en
How should the map be chosen?
no
Hvordan skal kartet bli valgt?
Pause added almost 6 years ago (details)
en
{GREEN}{1} {NORMAL}has called for a pause.
no
{GREEN}{1} {NORMAL}har bedt om en pause.
Enabled added almost 6 years ago (details)
en
enabled
no
aktivert
InitialPickTitle added almost 6 years ago (details)
en
Which would you prefer:
no
Hvilken ville du foretrekke:
NoPermission added almost 6 years ago (details)
en
You don't have permission to do that.
no
Du har ikke tilgang til å gjøre det.
ReadyToStart added almost 6 years ago (details)
en
Everybody is ready! Waiting for {GREEN}{1} {NORMAL}to type {PINK}!start{NORMAL}.
no
Alle er klare! Venter på at {GREEN}{1} {NORMAL}skal skrive {PINK}!start{NORMAL}.
Live added almost 6 years ago (details)
en
Match is {GREEN}LIVE
no
Kampen har {GREEN} STARTET
MapsLeft added almost 6 years ago (details)
en
Maps left:
no
Kart i gjen:
LO3Setting added almost 6 years ago (details)
en
Auto live-on-3: {GREEN}{1}
no
Automatisk start-på-3: {GREEN}{1}
CaptainNotSelected added almost 6 years ago (details)
en
not selected
no
ikke valgt
ReadyStatus added almost 6 years ago (details)
en
{1} out of {2} players are ready\nType .ready to ready up
no
{1} av {2} spillere er klare\nSkriv .ready for å vise at du er klar
Unpause added almost 6 years ago (details)
en
{GREEN}{1} {NORMAL}has unpaused.
no
{GREEN}{1} {NORMAL}har unpaused.
InitialPickPlayer added almost 6 years ago (details)
en
Pick the first player
no
Velg den første spilleren
HowManyPlayers added almost 6 years ago (details)
en
How many players per team?
no
Hvor mange spillere for hvert lag ?
TeamSetupMenuTitle added almost 6 years ago (details)
en
How will teams be setup?
no
Hvordan vil lag bli sattop?
MutualUnpauseMessage added almost 6 years ago (details)
en
The {1} team wants to unpause, waiting for the {2} team to type {GREEN}!unpause
no
Det {1} laget ønsker å unpause, venter på det {2} laget skal skrive {GREEN}!unpause
InitialPickSides added almost 6 years ago (details)
en
Pick the starting sides
no
Velg den startende siden
VoteMenuTitle added almost 6 years ago (details)
en
Vote for a map
no
Stem for et kart
VoteMenuTitle added almost 6 years ago (details)
en
Vote for a map
no
Stem for et kart
MapType added almost 6 years ago (details)
en
Map: {GREEN}{1}
no
Kart: {GREEN}{1}
MapChoiceVote added almost 6 years ago (details)
en
Vote for a map
no
Stem for et kart
NotUsingCaptains added almost 6 years ago (details)
en
This game isn't using team captains.
no
Sette spillet bruker ikke lag kapteiner.
TeamSetupRandomShort added almost 6 years ago (details)
en
random teams
no
Tilfeldige lag
Random added almost 6 years ago (details)
en
Random
no
Tilfeldig
Scrambling added almost 6 years ago (details)
en
{GREEN}Scrambling the teams!
no
{GREEN}Setter sammen lagene!
InitialPickSideChoice added almost 6 years ago (details)
en
{1} has elected to pick the {GREEN}starting sides.
no
{1} har valgt og velge {GREEN}startende side.
MapChoiceVeto added almost 6 years ago (details)
en
Captains veto maps until 1 left
no
Kapteinene velger kart intl 1 kart er i gjen
TeamSetupMenuRandom added almost 6 years ago (details)
en
Random teams
no
Tilfeldige lag