Recent Translations by nArrow

Invalid Team added over 7 years ago (details)
en
Invalid team {1} specified, needs to be 1, 2, or 3
hu
Érvénytelen csapat megadva ({1}), csak az 1, 2 vagy 3-mas érték használható.
Match is Live reready nag added over 7 years ago (details)
en
Match is LIVE for both halves, say !reready to request a ready-up before the next half.
hu
A meccs éles mindkét félnek, !reready ha félidőnél új megerősítés szükséges.
Search Key Changed added over 7 years ago (details)
en
sv_search_key is set to \"\", the ready plugin will now automatically disable.
hu
sv_search_key új értéke: \"\", ready bővítmény automatikus letiltása.
Already going live added over 7 years ago (details)
en
[L4D RUP] Already going live, ignoring.
hu
[L4D RUP] A meccs kezdődik, ignorálás.
Search Key Error added over 7 years ago (details)
en
Ready plugin will not start while sv_search_key is \"\"
hu
Ready bővítmény nem indul amíg az sv_search_key \"\"
Swapto Explanation added over 7 years ago (details)
en
sm_swapto [player2] ... [playerN] - swap all listed players to team (1,2,or 3)
hu
sm_swapto [játékos2] ... [játékosN] - Minden listázott játékos átállítása egy másik csapatba (1, 2 vagy 3)
Nothing to abort added over 7 years ago (details)
en
L4DC: Nothing to abort.
hu
L4DC: Nincs mit megszakítani.
Match Reready added over 7 years ago (details)
en
Match will pause at the end of this half and require readying up again.
hu
A meccs szüneteltetve lesz félidőnél, minden játékosnak használnia kell a !ready parancsot a folytatáshoz.
Match Aborted added over 7 years ago (details)
en
Aborted going live due to player unreadying.
hu
A meccs kezdése megszakítva, nem áll mindenki készen.
Player Become Spectator added over 7 years ago (details)
en
[ReadyUp] {1} has become a spectator.
hu
[ReadyUp] {1} csatlakozott a nézőkhöz.
Player Connected added over 7 years ago (details)
en
{1} ({2}) has connected
hu
{1} ({2}) csatlakozott
Player Ready Needs Min Players added over 7 years ago (details)
en
{1} is ready. A minimum of {2} players is required.
hu
{1} készen áll. Minimum {2} játékos szükséges.
Player Paused added over 7 years ago (details)
en
{1} has paused the game! Their team has {2} pauses remaining for this campaign.
hu
{1} szüneteltette a játékot! A csapatának még {2} lehetősége van szüneteltetni a játékot.
Match Forced added over 7 years ago (details)
en
Forcing match start. An admin must 'say !abort' to abort!\nGoing live in {1} seconds.
hu
Kényszerített meccs indítás. Az adminisztrátor megszakíthatja az !abort paranccsal!\nMeccs éles {1} másodpercen belül.
Match Live In Two added over 7 years ago (details)
en
Match will be live after 2 round restarts.
hu
A meccs 2 kör újraindítás után éles.
Player Unpaused added over 7 years ago (details)
en
{1} has unpaused the game! Game is going live in {2} seconds...
hu
{1} kezdeményezte a játék folytatását! A játék {2} másodpercen belül folytatódik.
No Pauses Error added over 7 years ago (details)
en
Your team does not have any pauses remaining for this campaign.
hu
A csapatodnak nincs több lehetősége szüneteltetni a játékot.
Player Unready Nag added over 7 years ago (details)
en
You are NOT READY!\n\nSay !ready in chat to ready up.
hu
Nem állsz készen!\n\nHasználd a !ready parancsot ha készen állsz.
Map Restart added over 7 years ago (details)
en
Map resetting in {1} seconds.
hu
Pálya újraindítás {1} másodpercen belül.
Match is Live added over 7 years ago (details)
en
Match is LIVE!
hu
A meccs ÉLES!
Version added over 7 years ago (details)
en
Ready Up Modification v{1}
hu
Ready Up verzió: v{1}
Match is Live Nag added over 7 years ago (details)
en
All players ready. Say !unready now to abort!\nGoing live in {1} seconds.
hu
Minden játékos készen áll. Meccs kezdés {1} másodpercen belül\nHa nem állsz készen használd az !unready parancsot.
Player Unready added over 7 years ago (details)
en
{1} is no longer ready.
hu
{1} nem áll készen.
Credits added over 7 years ago (details)
en
Made by Downtown1 & Frustian
hu
Készítette: Downtown1 & Frustian
Teams Swapped added over 7 years ago (details)
en
Survivor and Infected teams have been swapped.
hu
A túlélők és a fertőzöttek csapata felcserélve.
You must be ingame added over 7 years ago (details)
en
[ReadyUp] You must be ingame and not spectator to vote
hu
[ReadyUp] Ha szavazni szeretnél muszáj játékosnak és nem nézőnek lenned
Match Force Aborted added over 7 years ago (details)
en
Match was aborted by command.
hu
A meccs megszakítva egy parancs által.
You have registered added over 7 years ago (details)
en
You have registered as match caster, readying up will wait for you
hu
Regisztráltál mint meccs közvetítő, a felkészülés téged is megvár
Match is Live Countdown added over 7 years ago (details)
en
Game is going live in {1} seconds...
hu
Éles játék kezdése {1} másodpercen belül
Pause Nag added over 7 years ago (details)
en
Players will be stuck at 99%% loading while the game is paused. Unpause it to let them through.
hu
A játékosok töltése 99%%-nál megáll amíg a játék szüneteltetve van. Folytasd a játékot, hogy csatlakozhassanak..
Ready Up Nag added over 7 years ago (details)
en
[ReadyUp ON].\nSay !ready to ready up or !unready to unready.
hu
[ReadyUp BE].\nHa készen állsz használd a !ready parancsot, ha mégse akkor az !unready parancsot.
Player Ready added over 7 years ago (details)
en
{1} is ready.
hu
{1} készen áll.
Pause Error added over 7 years ago (details)
en
Your team can not unpause at this time.
hu
A csapatod nem kezdeményezheti a játék folytatását jelenleg.
CFG File Not Found added over 7 years ago (details)
en
[ReadyUp] Could not execute server config {1}, file not found
hu
[ReadyUp] {1} nem található
Player Ready Nag added over 7 years ago (details)
en
You are ready.\n\nSay !unready in chat if no longer ready.
hu
Készen állsz. \n\Ha még nem állsz készen használd az !unready parancsot.
Player Swapped added over 7 years ago (details)
en
{1} has been swapped to the {2} team.
hu
{1} átállítva a {2} csapatba.
Player Ready Count added over 7 years ago (details)
en
{1} of {2} players are ready.
hu
{1}/{2} játékos kész.
NOT READY added over 7 years ago (details)
en
NOT READY
hu
NINCS KÉSZ
Player Respectate added over 7 years ago (details)
en
{1} has become a spectator (again).
hu
{1} csatlakozott a nézők közé (újra) .
Ready Disabled added over 7 years ago (details)
en
Ready plugin has been disabled, restarting map in {1} seconds
hu
Ready bővítmény letiltva, pálya újraindítása {1} másodpercen belül
Swap Explanation added over 7 years ago (details)
en
Usage: sm_swap [player2] ... [playerN] - swap all listed players to opposite teams
hu
Használat: sm_swap [játékos2]... [játékosN] - A listázott játékosokat átállítja a másik csapatba
READY added over 7 years ago (details)
en
READY
hu
KÉSZ
Pause Time Elapsed added over 7 years ago (details)
en
The required minimum pause time has elapsed. Either team can now unpause the game.
hu
A szükséges minimum szünet idő lejárt. Bármelyik csapat kezdeményezheti a meccs folytatását.
Match Live In One added over 7 years ago (details)
en
Match will be live after 1 round restart!
hu
A következő kör újraindítás után éles a meccs!
Ready Enabled added over 7 years ago (details)
en
Ready plugin has been enabled, restarting map in {1} seconds
hu
Ready bővítmény engedélyezve, pálya újraindítása {1} másodpercen belül