Recent Translations by Mr. M

EXPIRE added almost 5 years ago (details)
en
in
lt
į
ALREADY_HAS_VIP added almost 5 years ago (details)
en
This player already has VIP!
lt
Šis žaidėjas jau turi VIP!
MENU_TIME_TAKE added almost 5 years ago (details)
en
Reduce time
lt
Sumažinti laiką
MENU_DEL_VIP added almost 5 years ago (details)
en
Remove VIP-player
lt
Pašalinti VIP žaidėją
COMMAND_NO_ACCESS added almost 5 years ago (details)
en
You do not have permission to access this command!
lt
Jūs neturite teisių naudotis šia komanda!
INCORRECT_USAGE added almost 5 years ago (details)
en
Incorrect usage
lt
Neteisingas naudojimas
s. added almost 5 years ago (details)
en
sec.
lt
sek.
MENU_EDIT_VIP added almost 5 years ago (details)
en
Edit VIP-player
lt
Redaguoti VIP žaidėją
NAME added almost 5 years ago (details)
en
Name
lt
Vardas
PERMANENT added almost 5 years ago (details)
en
Permanent
lt
Visam laikui
NONE added almost 5 years ago (details)
en
None
lt
Nieko
NO_GROUPS_AVAILABLE added almost 5 years ago (details)
en
No groups available!
lt
Nėra galimų grupių!
VIP_SUCCESSFULLY_ADDED added almost 5 years ago (details)
en
VIP-player has been successfully added!
lt
VIp žaidėjas sėkmingai pridėtas!
h. added almost 5 years ago (details)
en
h.
lt
val.
ENABLED added almost 5 years ago (details)
en
Enabled
lt
Įjungta
REMOVING_PLAYER added almost 5 years ago (details)
en
{1}'s VIP has expired, removing player...
lt
{1} VIp pasibaigė, pašalinamas žaidėjas...
CONFIRM added almost 5 years ago (details)
en
Confirm
lt
Patvirtinti
UNABLE_TO_REDUCE added almost 5 years ago (details)
en
Unable to reduce this player's VIP
lt
Nepavyko sumažinti šio žaidėjo VIP
MENU_DEL_PASS added almost 5 years ago (details)
en
Remove paswrod
lt
Ištrinti slaptažodį
DISABLED added almost 5 years ago (details)
en
Disabled
lt
Išjungta
FIND_THE_ID_FAIL added almost 5 years ago (details)
en
Synax: sm_delvip
lt
Sintaksė: sm_delvip
VIP_CHAT_PREFIX added almost 5 years ago (details)
en
[VIP]
lt
[VIP]
NO_VIP_PLAYERS_ONLINE added almost 5 years ago (details)
en
No VIP-players online
lt
Nėra prisijungusių VIP žaidėjų
INCORRECT_ID added almost 5 years ago (details)
en
Incorrect ID, please use these: , , , ,
lt
Neteisingas ID, prašome naudoti: , , , ,
MENU_EDIT_GROUP added almost 5 years ago (details)
en
Edit VIP-group
lt
Redaguoti VIP grupę
ADMIN_ADD_VIP_IDENTITY_SUCCESSFULLY added almost 5 years ago (details)
en
VIP-player successfully added!
lt
VIP žaidėjas pridėtas sėkmingai!
MENU_TIME_SET added almost 5 years ago (details)
en
Set period
lt
Nustatyti periodą
ADMIN_ADD_VIP_IDENTITY_FAILED added almost 5 years ago (details)
en
Failed to add VIP-ID!
lt
Nepavyko pridėti VIP ID!
ADMIN_VIP_IDENTITY_DELETED added almost 5 years ago (details)
en
VIP-ID {1} was successfully removed
lt
VIP ID {1} sėkmingai pašalintas
VIP_MENU_TITLE added almost 5 years ago (details)
en
|VIP MENU|
lt
|VIP Meniu|
FAILED_TO_LOAD_PLAYER added almost 5 years ago (details)
en
Couldn't load player!
lt
Nepavyko įkelti žaidėjo!
ENTER_PASS added almost 5 years ago (details)
en
Type password to chat\nand hit
lt
Įveskite slaptažodį į chat'ą\r ir spauskite
LOG_ADMIN_SET_PASSWORD added almost 5 years ago (details)
en
Admin {1} has set password for VIP-player: {2} (Password: {3})
lt
Administratorius {1} nustatė slaptažodį VIP žaidėjui: {2} (Slaptažodis: {3})
IDENTIFICATION_TYPE added almost 5 years ago (details)
en
Identification method
lt
Identifikacijos metodas
ADMIN_SET_EXPIRATION added almost 5 years ago (details)
en
The player {1} set the duration of VIP-status to {2}
lt
Žaidėjas {1} nustatė laiką VIP statusui iki {2}
VIP_PLAYERS added almost 5 years ago (details)
en
VIP-players
lt
VIp žaidėjai
ADMIN_FLAGS added almost 5 years ago (details)
en
Admin-flags
lt
Administratoriaus teisės
LOG_ADMIN_SET_EXPIRATION added almost 5 years ago (details)
en
Admin {1} has set {2} VIP's duration to {3}
lt
Adminitratorius {1} nustatytė VIp žaidėjui {2} laiką iki {3}
ADMIN_VIP_PLAYER_DELETED added almost 5 years ago (details)
en
VIP-player (ID: {1}) was successfully removed
lt
VIp žaidėjas (ID: {1}) sėkmingai pašalintas
ADMIN_EXTENDED added almost 5 years ago (details)
en
{1}'s VIP was extended for {2}
lt
{1} VIP pratęstas už {2}
ADMIN_GROUP_DOES_NOT_EXIST added almost 5 years ago (details)
en
Specified admin-group does not exist!
lt
Nurodyta administratoriaus grupė neegzistuoja!
LOG_ADMIN_REDUCED added almost 5 years ago (details)
en
Admin {1} has reduced {2}'s VIP for {3}
lt
Administratorius {1} sumažino {2} VIP už {3}
PLAYER_NO_LONGER_AVAILABLE added almost 5 years ago (details)
en
The player is no longer available
lt
Žaidėjas daugiau nebėra galimas
VIP_CACHE_REFRESHED added almost 5 years ago (details)
en
VIP-cache has been refreshed!
lt
VIp kešas buvo atnaujintas
IP added almost 5 years ago (details)
en
IP-address
lt
IP adresas
USE added almost 5 years ago (details)
en
Use:
lt
Naudokite:
ADMIN_SET_PASSWORD added almost 5 years ago (details)
en
Password has been set!
lt
Slaptažodis nustatytas
WAIT_PASSWORD added almost 5 years ago (details)
en
To gain access to your VIP, type this to console:\nsetinfo \"login\" \"password\"
lt
Norėdamas gauti VIP privilėgijas, įrašykite konsolėje: \nsetinfo \"login\" \"slaptažodis\"
MENU_EDIT_TIME added almost 5 years ago (details)
en
Edit time
lt
Redaguoti laiką
LOG_ADMIN_PASSWORD_REMOVED added almost 5 years ago (details)
en
Admin {1} removed {2} VIP-password
lt
Administratorius {1} pašalino {2} VIP slaptažodį