Recent Translations by LeonKong

NoOpponent added over 3 years ago (details)
en
You are in arena {GREEN}{1} {NORMAL}with {DARK_RED}no opponent.
nl
Je bent in arena {GREEN}{1} {NORMAL}zonder {DARK_RED}een tegenstander.
ArenasFull added over 3 years ago (details)
en
Sorry, all the arenas are currently {PURPLE}full.
nl
Sorry, alle arena's zijn op dit moment {PURPLE}vol.
Killing added over 3 years ago (details)
en
{lightgreen}{1}{default} ({2}) got {3} points for killing {lightgreen}{4} {default}({5}).
nl
{lightgreen}{1}{default} ({2}) kreeg {3} punten voor het doden van {lightgreen}{4} {default}({5}).
IsRankedAt added over 3 years ago (details)
en
Player {1} is ranked at {2}/{3} with {4} points, {5} kills, {6} deaths and KDR {7}
nl
Speler {1} is geplaatst op {2}/{3} met {4} punten, {5} kills, {6} doden en KDR {7}
RightArm added over 3 years ago (details)
en
Right Arm
nl
Rechter Arm
CT_VIPEscaped added over 3 years ago (details)
en
{lightgreen}Counter-Terrorists{default} got {1} points for Escaping as VIP.
nl
{lightgreen}Counter-Terrorists{default} kregen {1} punten voor het ontsnappen als VIP.
WeaponsStats added over 3 years ago (details)
en
Weapon Statistics
nl
Wapen Statistieken
CT_Round added over 3 years ago (details)
en
{lightgreen}Counter-Terrorists{default} got {1} points for Winning the Round.
nl
{lightgreen}Counter-Terrorists{default} kregen {1} punten voor het winnen van de ronde.
Position added over 3 years ago (details)
en
Position
nl
Positie
Next added over 3 years ago (details)
en
Next
nl
Volgende
Headshot added over 3 years ago (details)
en
{lightgreen}{1}{default} ({2}) got {3} point for Headshot.
nl
{lightgreen}{1}{default} ({2}) kreeg {3} punt voor een hoofdschot.
RightLeg added over 3 years ago (details)
en
Right Leg
nl
Rechter Been
DefusedBombs added over 3 years ago (details)
en
Defused Bombs
nl
Onschadelijk gemaakte bommen.
LostSuicide added over 3 years ago (details)
en
{lightgreen}{1}{default} ({2}) lost {3} point(s) for Suiciding.
nl
{lightgreen}{1}{default} ({2}) verloor {3} punt(en) voor zichzelf van het leven te beroven.
CTWins added over 3 years ago (details)
en
CT's Wins
nl
CT's Winsten
GotPointsBy added over 3 years ago (details)
en
{lightgreen}{1}{default} ({2}) got {3} point(s) for {4}.
nl
{lightgreen}{1}{default} ({2}) kreeg {3} punt(en) voor {4}.
ResetMyRank added over 3 years ago (details)
en
{default}Your rank has been reseted
nl
{default}Uw plaats is gereset.
LeftLeg added over 3 years ago (details)
en
Left Leg
nl
Linker Been
RescuedHostages added over 3 years ago (details)
en
Rescued Hostages
nl
Geredde Gijzelaars
Chest added over 3 years ago (details)
en
Chest
nl
Borst
VIPEscaped added over 3 years ago (details)
en
{lightgreen}{1}{default} ({2}) got {3} points for Escaping as VIP.
nl
{lightgreen}{1}{default} ({2}) kreeg {3} punten voor het ontsnappen als VIP.