Recent Translations by †G͙A͙R͙A͙Y͙E͙V͙†

MENU_ADD_PASS added over 3 years ago (details)
en
Add a password
tr
Şifre ekle
VIP_CACHE_REFRESHED added over 3 years ago (details)
en
VIP-cache has been refreshed!
tr
VIP önbelleği yenilendi!
EXPIRE added over 3 years ago (details)
en
in
tr
içinde
NO_PLAYERS_AVAILABLE added over 3 years ago (details)
en
No players available!
tr
Oyuncu yok
NAME added over 3 years ago (details)
en
Name
tr
İsim
MENU_TIME_TAKE added over 3 years ago (details)
en
Reduce time
tr
Süreyi azalt
MENU_EDIT_VIP added over 3 years ago (details)
en
Edit VIP-player
tr
VIP oyuncuyu düzenle
INFO added over 3 years ago (details)
en
Information
tr
Bilgi
IDENTIFICATION_TYPE added over 3 years ago (details)
en
Identification method
tr
Tanımlayıcı metodu
ADMIN_MENU_RELOAD_VIP_CFG added over 3 years ago (details)
en
Reload the VIP settings
tr
VIP ayarlarını yeniden yükle
NO_VIP_PLAYERS_ONLINE added over 3 years ago (details)
en
No VIP-players online
tr
Çevrimiçi VIP yok
ADMIN_PASSWORD_REMOVED added over 3 years ago (details)
en
Password has been successfully removed
tr
Şifre başarıyla kaldırıldı
EXPIRES_IN added over 3 years ago (details)
en
Expires in
tr
Kalan süre
MENU_INFO_VIP_PLAYER added over 3 years ago (details)
en
Information:\n \nName:\n{1}\nGroup:\n{2}\nExpires:\n{3}\nType of authorization:\n{4}\nIdentifier:\n{5}
tr
Bilgi:\n \nİsim:\n{1}\Grup:\n{2}\nBitiş:\n{3}\nGiriş tipi:\n{4}\nTanımlayıcı:\n{5}
VIP_SUCCESSFULLY_ADDED added over 3 years ago (details)
en
VIP-player has been successfully added!
tr
VIP oyuncu başarıyla eklendi!
NO_FEATURES added over 3 years ago (details)
en
No available features!
tr
Yetkiler mevcut değil
PLAYER_NO_LONGER_AVAILABLE added over 3 years ago (details)
en
The player is no longer available
tr
Bu oyuncu artık yok
LOG_ADMIN_PASSWORD_REMOVED added over 3 years ago (details)
en
Admin {1} removed {2} VIP-password
tr
Admin {1} {2} VIP şifresini kaldırdı
VIP_ADMIN_MENU_TITLE added over 3 years ago (details)
en
Manage VIP system
tr
VIP sistemini yönet
INCORRECT_ID added over 3 years ago (details)
en
Incorrect ID, please use these: , , , ,
tr
Hatalı ID, lütfen bunları kullanın: , , , ,
ADMIN_FLAGS added over 3 years ago (details)
en
Admin-flags
tr
Admin-flagları
ADMIN_ADD_VIP_IDENTITY_FAILED added over 3 years ago (details)
en
Failed to add VIP-ID!
tr
VIP-ID eklenemedi!
REMOVING_PLAYER added over 3 years ago (details)
en
{1}'s VIP has expired, removing player...
tr
{1} -nin VIP süresi doldu, oyuncu siliniyor...
INCORRECT_TIME added over 3 years ago (details)
en
Incorrect time
tr
Hatalı süre
ADMIN_VIP_IDENTITY_DELETED added over 3 years ago (details)
en
VIP-ID {1} was successfully removed
tr
VIP=İD {1} başarıyla silindi
ALREADY_HAS_VIP added over 3 years ago (details)
en
This player already has VIP!
tr
Bu oyuncunun zaten VIPi var
UNABLE_TO_REDUCE added over 3 years ago (details)
en
Unable to reduce this player's VIP
tr
Bu oyuncunun VIP süresi azaltılamadı
FAILED_TO_LOAD_PLAYER added over 3 years ago (details)
en
Couldn't load player!
tr
Oyuncu yüklenemedi!
MENU_TIME_SET added over 3 years ago (details)
en
Set period
tr
Süre seç
INVALID_PASSWORD added over 3 years ago (details)
en
This account is password-protected\nType to console: setinfo \"login\" \"password\"
tr
Bu hesap şifreli\nKonsola şunu yazın: setinfo \"login\" \"şifre\"
CURRENT added over 3 years ago (details)
en
Current
tr
Geçerli
LOG_ADMIN_EXTENDED added over 3 years ago (details)
en
Admin {1} has extented {2}'s VIP for {3}
tr
Admin {1} {2} -nin VIP süresini {3} uzattı
ADMIN_REDUCED added over 3 years ago (details)
en
{1}'s VIP was reduces for {2}
tr
{1} -nın VIP sürüsi {2} azaltıldı
VIP_CHAT_PREFIX added over 3 years ago (details)
en
[VIP]
tr
[VIP]
INCORRECT_USAGE added over 3 years ago (details)
en
Incorrect usage
tr
Hatalı kullanım
MENU_EDIT_PASS added over 3 years ago (details)
en
Edit password
tr
Şifreyi değiştir
WELCOME_MSG_TIME added over 3 years ago (details)
en
Hello, {1} ! You have VIP features for {2}
tr
Merhaba, {1} ! Senin {2} VIP yetkilerin var
VIP_GROUP_DOES_NOT_EXIST added over 3 years ago (details)
en
Specified VIP-group does not exist!
tr
Belirtilen VIP grubu mevcut değil!
CONFIRM added over 3 years ago (details)
en
Confirm
tr
Onayla
IP added over 3 years ago (details)
en
IP-address
tr
IP-adres
ADMIN_ADD_VIP_IDENTITY_SUCCESSFULLY added over 3 years ago (details)
en
VIP-player successfully added!
tr
VIP oyuncu başarıyla eklendi!
UNABLE_TO_EXTENDED added over 3 years ago (details)
en
Unable to extend this player's VIP
tr
Bu oyuncunun VIP süresi uzatılamadı
MENU_EDIT_GROUP added over 3 years ago (details)
en
Edit VIP-group
tr
VIP grubunu değiştir
GROUP added over 3 years ago (details)
en
VIP-Group
tr
VIP-Grubu
WAIT_PASSWORD added over 3 years ago (details)
en
To gain access to your VIP, type this to console:\nsetinfo \"login\" \"password\"
tr
VIP yetkilerine erişmek için, konsola şunu yazın: \nsetinfo \"login\" \"şifre\"
ADMIN_EXTENDED added over 3 years ago (details)
en
{1}'s VIP was extended for {2}
tr
{1} -nin VIP süresi {2} uzatıldı
VIP_CFG_REFRESHED added over 3 years ago (details)
en
VIP-settings has been reloaded!
tr
VIP ayarları yeniden yüklendi!
EXPIRED added over 3 years ago (details)
en
Expired
tr
Süresi doldu
ADMIN_GROUP_DOES_NOT_EXIST added over 3 years ago (details)
en
Specified admin-group does not exist!
tr
Belirtilen admin-grubu mevcut değil!
PERMANENT added over 3 years ago (details)
en
Permanent
tr
Süresiz