Recent Translations by ✪kS

ratio_no added over 1 year ago (details)
en
No
da
Nej
PlayerNotInGame added over 1 year ago (details)
en
You must be in-game to use this command!
da
Du skal være in-game for at bruge denne kommando!
warden_freedaynext added over 1 year ago (details)
en
Next Round
da
Næste Runde
regen added over 1 year ago (details)
en
HP Regeneration
da
HP Regeneration
Speed added over 1 year ago (details)
en
Speed
da
Fart
DisabledAcceptCommand added over 1 year ago (details)
en
Accepting via command is disabled!
da
Accept via kommando er deaktiveret!
warden_drawer added over 1 year ago (details)
en
{1} Drawer equipt!
da
{1} Skuffe udstyret!
ratio_accept added over 1 year ago (details)
en
Yes, I accept these terms and agreements.
da
Ja, jeg accepterer regler og retningslinjer.
GangIsFull added over 1 year ago (details)
en
That Gang is full!
da
Det valgte gang er fyldt op!
warden_drawer_title added over 1 year ago (details)
en
Drawer Color
da
Skuffe Farve
warden_bulletmarkon added over 1 year ago (details)
en
Bullet Impact Sparks are now {purple}enabled!
da
Bullet Impact Sparks er nu {purple}aktiveret!
warden_remove added over 1 year ago (details)
en
Remove the current Warden?
da
Fjern nuværende Bestyrer?
warden_180 added over 1 year ago (details)
en
3 Minutes
da
3 Minutter
ratio_number added over 1 year ago (details)
en
You are {green}#{1}{default} in the guard queue.
da
Du er {green}#{1}{default} i vagt køen.
warden_deputy_disconnected_nc added over 1 year ago (details)
en
The Deputy has disconnected. You may now choose a new one.
da
Fangevogteren har forladt spillet. Du må vælge en ny.
GangRank added over 1 year ago (details)
en
Gang Rank
da
Gang Rank
warden_sure added over 1 year ago (details)
en
Are you sure?
da
Er du sikker?
GamePerksDisabled added over 1 year ago (details)
en
Your gang perks have been disabled!
da
Dine gang frynsegoder er blevet deaktiveret!
GangInvitation added over 1 year ago (details)
en
Gang Invitation
da
Gang Invitation
RenameGang added over 1 year ago (details)
en
Rename Gang
da
Omdøb Gang
LeaveGang added over 1 year ago (details)
en
Leave Your Gang?
da
Forlad dit Gang?
warden_tpainteroff added over 1 year ago (details)
en
The Painter for Prisoners is {purple}disabled!
da
Farveren for Fanger er {purple}deaktiveret!
warden_deputy_become added over 1 year ago (details)
en
There is no current {purple}Deputy{default}. Type {green}!deputy{default} to become the Deputy!
da
Der er ingen nuværende {purple}Fangevogter{default}. Skriv {green}!deputy{default} for at blive fangevogteren!
warden_rainbow added over 1 year ago (details)
en
Rainbow
da
Regnbue
SpeedUpgrade added over 1 year ago (details)
en
Speed upgrade will be applied next round!
da
Fart opgradering vil blive anvendt i næste runde!
warden_blue added over 1 year ago (details)
en
Blue
da
Blå
warden_cdmenu_startstop added over 1 year ago (details)
en
Set a Start/Stop Countdown
da
Vælg en Start/Stop Nedtælling
ratio_fullqueue added over 1 year ago (details)
en
Guards team is full. You are {green}#{1}{default} in the queue.
da
Vagternes hold er fyldt op. Du er {green}#{1}{default} i køen.
ratio_advip added over 1 year ago (details)
en
Get a {darkred}VIP{default} to be automatically moved to the front of the queue.
da
Få en {darkred}VIP{default} til at automatisk blive rykket forest i køen.
WrongTeam added over 1 year ago (details)
en
You must be on the terrorist team to use this command!
da
Du skal være en terrorist for at kunne bruge denne kommando!
warden_deputy_disconnected added over 1 year ago (details)
en
The Deputy has {purple}disconnected{default}. You may now choose a new one.
da
Fangevogteren har {purple}forladt spillet{default}. Du må nu vælge en ny.
warden_drawer_off added over 1 year ago (details)
en
Deactivate Drawer
da
Deaktiver Skuffe
warden_allt added over 1 year ago (details)
en
All Prisoners
da
Alle Fanger
LossMessage added over 1 year ago (details)
en
{GREEN}You {NORMAL}(rating {GREEN}{1}, {LIGHT_RED}-{2}{NORMAL}) {NORMAL}lost to {PURPLE}{3} {NORMAL}(rating {PURPLE}{4}, {LIGHT_GREEN}+{5}{NORMAL}).
da
{GREEN}Du {NORMAL}(rating {GREEN}{1}, {LIGHT_RED}-{2}{NORMAL}) {NORMAL}tabte til {PURPLE}{3} {NORMAL}(rating {PURPLE}{4}, {LIGHT_GREEN}+{5}{NORMAL}).
ratio_noct added over 1 year ago (details)
en
You must be a {green}prisoner{default} to join the queue.
da
Du skal være en {green}fange{default} for at deltage i køen.
warden_extendtimes added over 1 year ago (details)
en
You have already {purple}extended the round {1} times{default} in this round!
da
Du har allerede {purple}forlænget runden {1} gange{default} i denne runde!
GangDisbanded added over 1 year ago (details)
en
{1} has disbanded {2}
da
{1} har efterladt {2}
warden_red added over 1 year ago (details)
en
Red
da
Rød
IWouldLikeTo added over 1 year ago (details)
en
Yes, I'd like to join
da
Ja, jeg vil gerne deltage
warden_tdraweroff added over 1 year ago (details)
en
Drawer for Terrorists is {purple}disabled
da
Skuffe for Terrorister er {purple}deaktiveret
DisbandConfirmation added over 1 year ago (details)
en
Are you sure you want to disband your gang? \nThis change is permanent
da
Er du sikker på du vil efterlade dit gang? \nDenne ændring er permanent
denial added over 1 year ago (details)
en
Denial
da
Benægtelse
ratio_movetot added over 1 year ago (details)
en
There are too many Guards. {green}{1}{default} was picked randomly and moved to prisoners.
da
Der er for mange Vagter. {green}{1}{default} blev valgt tilfældigt og blev flyttet til fangerne.
hud_prisoner added over 1 year ago (details)
en
Prisoner:
da
Fanger:
On Current Position added over 1 year ago (details)
en
On Current Position
da
På Nuværende Position
warden_cuffson added over 1 year ago (details)
en
{purple}{1}{default} Arrested {green}{2}{default}!
da
{purple}{1}{default} Arresterede {green}{2}{default}!
warden_nomuted added over 1 year ago (details)
en
There is no muted Prisoner!
da
Der er ingen muted Fanger!
Toggled noclip on target added over 1 year ago (details)
en
toggled noclip on {1}.
dk
Brugte noclip på {1}.
Unsilenced target added over 1 year ago (details)
en
Unsilenced {1}.
dk
Fjernede silence fra {1}.
Map Inserted added over 1 year ago (details)
en
Map '{1}' added to the nominations list.
dk
Map '{1}' tilføjet til nomineringslisten.