Recent Translations by Jezis

GangAdmin added over 6 years ago (details)
en
Gang Admin
cze
Sprava gangu
GangRank added over 6 years ago (details)
en
Gang Rank
cze
Rank gangu
GangSize added over 6 years ago (details)
en
Gang Size
cze
Velikost gangu
CTKills added over 6 years ago (details)
en
CT Kills
cze
Zabito CT
catch_rounds added over 6 years ago (details)
en
Round {purple}{1}{default} of {purple}{2}
cze
Kolo {purple}{1}{default} z/ze {purple}{2}
catch_info_line5 added over 6 years ago (details)
en
Last requests are disabled during this round.
cze
Posledni prani je vypnuto behem mrazika!
catch_catch added over 6 years ago (details)
en
Guard {purple}{1}{default} has freezed {blue}{2}{default}!
cze
Dozorce {purple}{1}{default} zmrazil hrace {blue}{2}{default}!
catch_setbywarden added over 6 years ago (details)
en
Set Catch by warden is currently {purple}disabled!
cze
Nastaveni Mrazika je {purple}vypnuto Wardenem !
catch_need added over 6 years ago (details)
en
{purple}{2}{default} has voted. {purple}{1}{default} vote(s) required to play {darkred}Catch!
cze
{purple}{2}{default} hlasoval. {purple}{1}{default} hlas(u) potreba pro {darkred} mrazika!
menu_ghosts added over 6 years ago (details)
en
Ghosts War
cze
Valka duchu
hud_guards added over 6 years ago (details)
en
Guards:
cze
Dozorců:
hud_prisoner added over 6 years ago (details)
en
Prisoner:
cze
Vezňů:
hud_running added over 6 years ago (details)
en
This round:
cze
Toto kolo:
hud_planned added over 6 years ago (details)
en
Next round:
cze
Další kolo:
hud_on added over 6 years ago (details)
en
HUD {purple}is enabled!
cze
HUD {purple}je zapnutý!
hud_off added over 6 years ago (details)
en
HUD {purple}is disabled
cze
HUD {purple}je vypnutý
hud_nowarden added over 6 years ago (details)
en
Currently no warden
cze
Momentálně není žádný warden
hud_lastCT added over 6 years ago (details)
en
Last Guard:
cze
Poslední dozorce:
hud_warden added over 6 years ago (details)
en
Warden:
cze
Warden:
request_knifeback added over 6 years ago (details)
en
You've been given {purple}your knife back.
cze
Dostal jsi zpet svuj {purple}nuz.
weapons_info_same added over 6 years ago (details)
en
Same Weapon
cze
Stejne zbrane
weapons_health added over 6 years ago (details)
en
You've got a {purple} healthshot{default}
cze
Dostal jsi {purple} uzdravovaci injekci{default}!
weapons_disabled added over 6 years ago (details)
en
The {purple}weapons menu is currently {default} disabled!
cze
{purple}Menu se zbranemi{default} je momentalne vypnuto!
weapons_next added over 6 years ago (details)
en
Your settings will be{purple} applied{default} next round.
cze
Tve nastaveni bude {purple}pouzito{default} dalsi kolo.
weapons_info_sameall added over 6 years ago (details)
en
Same Weapon Every Round
cze
Stejne zbrane kazde kolo
weapons_info_sec added over 6 years ago (details)
en
Secondary Weapon:
cze
Sekundarni zbran:
weapons_info_title added over 6 years ago (details)
en
MyJailbreak Weapon Menu
cze
MyJailbreak Menu zbrani
weapons_sameall added over 6 years ago (details)
en
You will now get the{purple} Same Weapon{default} every round.
cze
Nyni budes dostavat {purple}stejne zbrane{default} kazde kolo.
weapons_random added over 6 years ago (details)
en
You will get a {purple} Random Weapon{default}.
cze
Dostanes {purple}nahodnou zbran{default}.
weapons_info_choose added over 6 years ago (details)
en
Choose a Weapon
cze
Vybrat zbran
weapons_same added over 6 years ago (details)
en
You will get the {purple}Same Weapon{default}.
cze
Dostanes {purple}stejnou zbran{default}.
weapons_info_randomall added over 6 years ago (details)
en
Random Weapon Every Round
cze
Nahodna zbran kazde kolo
weapons_info_random added over 6 years ago (details)
en
Random Weapon
cze
Nahodna zbran
weapons_info_prim added over 6 years ago (details)
en
Primary Weapon:
cze
Primarni zbran:
weapons_randomall added over 6 years ago (details)
en
You will now get a{purple} Random Weapon{default} every round.
cze
Nyni budes dostavat {purple}Nahodne zbrane{default} kazde kolo.
weapons_ta added over 6 years ago (details)
en
You've been given a{purple} TAGrenade{default}!
cze
Dostal jsi {purple} TAG granat{default}!
ratio_noct added over 6 years ago (details)
en
You must be a {green}prisoner{default} to join the queue.
cze
Musis byt {green}vezen{default} aby si mohl do fronty.
warden_nowarden added over 6 years ago (details)
en
There is no current {purple}Warden{default}. Type {green}!w{default} to become the Warden!
cze
Momentalne neni zadny {purple}Warden{default}. Napis {green}!w{default} aby ses stal wardenem!
warden_rebel_title added over 6 years ago (details)
en
Rebels Menu
cze
Menu rebelu
warden_nowarden added over 6 years ago (details)
en
There is no current {purple}Warden{default}. Type {green}!w{default} to become the Warden!
cze
Momentalne neni zadny {purple}Warden{default}. Napis {green}!w{default} aby ses stal wardenem!
warden_painteroff added over 6 years ago (details)
en
Painter {purple}is disabled
cze
Malovatko {purpel}je vypnuto
warden_gunplant_nc added over 6 years ago (details)
en
Guard {1} has dropped the weapon {2}!
cze
Dozorce {1} zahodil {2}!
warden_stopcountdownhint added over 6 years ago (details)
en
Attention! The Warden {purple}started a STOP Countdown!
cze
Pozor! Warden {purple}zahajil STOP odpocet!
warden_israndom added over 6 years ago (details)
en
{1} was Chosen Randomly!
cze
{1} byl nahodne vybran!
warden_math_correct added over 6 years ago (details)
en
{1} has given a{green} correct answer!{default} The Answer was {purple}{2}!
cze
{1} odpovedel {green}spravne!{default} Odpoved byla {purple}{2}
warden_noplant added over 6 years ago (details)
en
It's {darkred}forbidden{default} for Guards to drop weapons!
cze
Strazcum {darkred}zakazano{default} zahazovat zbrane!
warden_stamm added over 6 years ago (details)
en
You need at least {1} Stamm Points to play as warden
cze
Potrebujes alespon {1} stamm bodu, abys mohl byt warden
warden_retire added over 6 years ago (details)
en
{purple}{1}{default} has decided to retire as Warden. You may now choose a new Warden!
cze
{purple}{1}{default} se vzdal wardena. Meli byste vybrat noveho!
warden_painter_title added over 6 years ago (details)
en
Painter Color
cze
Barva malovatka
warden_marker_set added over 6 years ago (details)
en
{1} Marker Set!
cze
Kolecko barvy {1} vytvoreno.