Recent Translations by YoloMaN

torch_rounds added about 7 years ago (details)
en
Round {purple}{1}{default} of {purple}{2}
cze
Kolo {purple}{1}{default} ze {purple}{2}
ghosts_disabled added about 7 years ago (details)
en
Ghosts is currently {purple}disabled!
cze
Duchove jsou {purple}vypnuty !
ghosts_setbywarden added about 7 years ago (details)
en
Set Ghosts by Warden is {purple}disabled!
cze
Nastaveni Duchu je {purple}vypnuto Wardenem !
ghosts_info_title added about 7 years ago (details)
en
Ghosts War is now Activated!
cze
Valka Duchu je ted Aktivni !
ghosts_voting added about 7 years ago (details)
en
Voting for Ghosts is {purple}disabled!
cze
Hlasovani pro Duchy je {purple}vypnuto !
ghosts_info_line4 added about 7 years ago (details)
en
All usual Jailbreak Rules do not apply during this round!
cze
Vsechny bezne Jail pravidla se pro toto kolo nevstahuji !
ghosts_info_line5 added about 7 years ago (details)
en
Last Request is disabled during this round!
cze
Posledni prani je vypnuto po dobu tohoto kola !
ghosts_info_line6 added about 7 years ago (details)
en
Everyone is allowed to go anywhere within the map!
cze
Vsichni maji povoleny jit kdekoliv na mape !
ghosts_invisible added about 7 years ago (details)
en
INVISIBLE
cze
NEVIDITELNY
ghosts_damage_nc added about 7 years ago (details)
en
{1} seconds until damage enabled
cze
{1} sekund nez se zapne poskozeni
ghosts_start_nc added about 7 years ago (details)
en
Ghosts has begun!
cze
Duchove zacali !
ghosts_info_line2 added about 7 years ago (details)
en
Every 10sec. all players become visible & hurtable
cze
Kazdych 10sek. budou vsichni hraci viditelni a muzes nekoho zranit nebo byt zranen
ghosts_ctwin_nc added about 7 years ago (details)
en
A Guard has survived!
cze
Dozorce prezil !
ghosts_info_line7 added about 7 years ago (details)
en
Don't be an Asshole!
cze
Nebud kokot !
ghosts_visible added about 7 years ago (details)
en
VISIBLE
cze
VIDITELNY
ghosts_next added about 7 years ago (details)
en
The following round will be: {purple}Ghosts.
cze
Nasledujici kolo bude: {purple}Duchove.
ghosts_name added about 7 years ago (details)
en
Ghosts War
cze
Valka Duchu
ghosts_twin_nc added about 7 years ago (details)
en
A Prisoner has survived!
cze
Vezen prezil !
ghosts_info_line1 added about 7 years ago (details)
en
You are Invisible & Immortal!
cze
Jsi Neviditelny & Nesmrtelny !
ghosts_start added about 7 years ago (details)
en
{purple}Ghosts{default} has begun!
cze
{purple}Duchove{default} zacali !
ghosts_wait added about 7 years ago (details)
en
You must wait {purple}{1}{default} more rounds for an Event Day!
cze
Musis cekat {purple}{1}{default} kol pro tuto udalost !
ghosts_need added about 7 years ago (details)
en
{purple}{2}{default} has voted. {purple}{1}{default} vote(s) required to play {darkred}Ghosts.
cze
{purple}{2}{default} hlasoval. {purple}{1}{default} pozadovanych hlasu pro hrani {darkred}Duchu.
ghosts_voted added about 7 years ago (details)
en
You have already voted for {purple}Ghosts!
cze
Uz jsi hlasoval pro {purple}Duchove !
ghosts_end added about 7 years ago (details)
en
{purple}Ghosts{default} has ended!
cze
{purple}Duchove{default} skoncili !
ghosts_next_nc added about 7 years ago (details)
en
The following round will be: Ghosts.
cze
Nasledujici kolo bude: Duchove.
ghosts_rounds added about 7 years ago (details)
en
Round {purple}{1}{default} of {purple}{2}
cze
Kolo {purple}{1}{default} ze {purple}{2}
ghosts_setbyadmin added about 7 years ago (details)
en
Set Ghosts by Admin is {purple}disabled!
cze
Nastaveni Duchu je {purple}vypnuto adminem !
ghosts_info_line3 added about 7 years ago (details)
en
Free for All - Player VS Player - The last man standing wins!
cze
Free for All - Hrac VS Hrac - Posledni nazivu vyhrava !
ghosts_progress added about 7 years ago (details)
en
The event {darkred}{1} {default}is {purple}already in progress!
cze
Udalost {darkred}{1} {default}je {purple}již v plnem proudu !
ghosts_minplayer added about 7 years ago (details)
en
For Ghosts you need at least {purple}one Guard, & one Prisoner!
cze
Pro Duchy potrebujes alespon {purple}jednoho Dozorce a jednoho Vezne !
hide_info_line6 added about 7 years ago (details)
en
Everyone is allowed to go anywhere within the map!
cze
Vsichni maji povoleny jit kdekoliv na mape !
hide_need added about 7 years ago (details)
en
{purple}{2}{default} has voted. {purple}{1}{default} votes required to play {darkred}Hide in the Dark.
cze
{purple}{2}{default} hlasoval. {purple}{1}{default} pozadovanych hlasu pro hrani {darkred}Schovej se do Tmy.
hide_start_nc added about 7 years ago (details)
en
Hide in the Dark has begun!
cze
Schovej se do Tmy prave zacalo !
hide_minplayer added about 7 years ago (details)
en
For Hide in the Dark you need at least {purple}one Guard and one Prisoner!
cze
Pro hrani Schovej se do Tmy potrebujes alespon {purple}jednoho Dozorce a jednoho Vezne !
hide_disabled added about 7 years ago (details)
en
Hide in the Dark currently {purple}disabled!
cze
Schovej se do Tmy je {purple}vypnuto !
hide_voting added about 7 years ago (details)
en
Voting for Hide in the Dark is {purple}disabled!
cze
Hlasovani pro Schovej se do Tmy je {purple}vypnuto !
hide_setbyadmin added about 7 years ago (details)
en
Set Hide in the Dark by Admin is {purple}disabled!
cze
Nastaveni Schovej se do Tmy bylo {purple}vypnuto adminem !
hide_setbyWarden added about 7 years ago (details)
en
Set Hide in the Dark by Warden is {purple}disabled!
cze
Nastaveni Schovej se do Tmy bylo {purple}vypnuto Wardenem !
hide_wait added about 7 years ago (details)
en
You must wait {purple}{1}{default} more rounds for an Event Day!
cze
Musis cekat {purple}{1}{default} kol pro tuto udalost !
hide_info_line1 added about 7 years ago (details)
en
The Hiders have time to hide at the start of the round!
cze
Schovaveci maji cas aby se ukryli na zacatku kola !
hide_nota added about 7 years ago (details)
en
You've {green}run out{default} of TAGrenades!
cze
Uz nemas {green}zadny{default} TAG granaty !
hide_stillta added about 7 years ago (details)
en
You have {green}{1}{default} TAGrenade(s) left.
cze
Mas {green}{1}{default} TAG granat(y).
hide_timetohide_nc added about 7 years ago (details)
en
{1} seconds left to hide!
cze
Zbejva {1} sekund na schovani !
hide_rounds added about 7 years ago (details)
en
Round {purple}{1}{default} of {purple}{2}
cze
Kolo {purple}{1}{default} ze {purple}{2}
hide_twin_nc added about 7 years ago (details)
en
Hiders win!
cze
Schovaveci vyhrali !
hide_next_nc added about 7 years ago (details)
en
The following round will be: Hide in the Dark.
cze
Nasledujici kolo bude: Schovej se do Tmy.
hide_timetounfreeze_nc added about 7 years ago (details)
en
{1} seconds until unfreeze!
cze
{1} sekund do odmrazeni !
hide_end added about 7 years ago (details)
en
{purple}Hide in the Dark{default} has ended.
cze
{purple}Schovej se do Tmy{default} skoncilo.
hide_info_line5 added about 7 years ago (details)
en
Last Request is disabled during this round!
cze
Posledni prani je vypnuto po dobu tohoto kola !
hide_start added about 7 years ago (details)
en
{purple}Hide in the Dark{default} has begun!
cze
{purple}Schovej se do Tmy{default} prave zacal !