Recent Translations by Enzyoo ッ

WeaponsStats added 29 days ago (details)
en
Weapon Statistics
sv
Vapen Statistik
Chest added 29 days ago (details)
en
Chest
sv
Bröst
BombDropped added 29 days ago (details)
en
{lightgreen}{1}{default} ({2}) lost {3} point(s) for Dropping the Bomb.
sv
{lightgreen}{1}{default} ({2}) förlorade {3} point(s) för att spelaren tappade bomben.
Defusing added 29 days ago (details)
en
{lightgreen}{1}{default} ({2}) got {3} points for Defusing the Bomb.
sv
{lightgreen}{1}{default} ({2}) fick {3} poäng för desarmeringen av bomben.
RoundStats added 29 days ago (details)
en
Rounds Stats
sv
Rundor Statistik
Killing added 29 days ago (details)
en
{lightgreen}{1}{default} ({2}) got {3} points for killing {lightgreen}{4} {default}({5}).
sv
{lightgreen}{1}{default} ({2}) fick {3} poäng för elimineringen av {lightgreen}{4} {default}({5}).
TR_VIPKilled added 29 days ago (details)
en
{lightgreen}Terrorists{default} got {1} points for Killing the VIP.
sv
{lightgreen}Terroristerna{default} fick {1} poäng p.g.a elimineringen av VIP.
Points added 29 days ago (details)
en
Points
sv
Poäng
RightLeg added 29 days ago (details)
en
Right Leg
sv
Höger Ben
Next9Players added 29 days ago (details)
en
Next 9 players
sv
Nästa 9 spelare.
RightArm added 29 days ago (details)
en
Right Arm
sv
Höger Arm
Hostage added 29 days ago (details)
en
{lightgreen}{1}{default} ({2}) got {3} points for Rescuing the Hostage.
sv
{lightgreen}{1}{default} ({2}) fick {3} poäng p.g.a räddnigen av gisslan!
MVP added 29 days ago (details)
en
{lightgreen}{1}{default} ({2}) got {3} point(s) for being the Most Valuable Player.
sv
{lightgreen}{1}{default} ({2}) fick {3} point(s) för M.V.P.
KillsDeaths added 29 days ago (details)
en
Kills: {1} Deaths: {2}
sv
Kills: {1} Deaths: {2}
NotRanked added 29 days ago (details)
en
Not ranked yet. You need {2} kills for entering the rank. Current {1}.
sv
Du inte rankad ännu. Du behöver {2} antal kills för att få en rank. Nuvarande antal: {1}
CT_Round added 29 days ago (details)
en
{lightgreen}Counter-Terrorists{default} got {1} points for Winning the Round.
sv
{lightgreen}Counter-Terrorists{default} fick {1} poäng för vinsten av rundan.
CT_Hostage added 29 days ago (details)
en
{lightgreen}Counter-Terrorists{default} got {1} points for Rescuing the Hostage.
sv
{lightgreen}Counter-Terrorists{default} fick {1} poäng p.g.a. räddningen av gisslan.
VIPStats added 29 days ago (details)
en
VIP Statistics
sv
VIP Statistik
Suicides added 29 days ago (details)
en
Suicides
sv
Självmord
Accuracy added 29 days ago (details)
en
Accuracy
sv
Precision
KillingBothNotRanked added 29 days ago (details)
en
{lightgreen}{1}{default} ({2})[{6}/{7}] got {3} points for killing {lightgreen}{4} {default}({5})[{8}/{9}].
sv
{lightgreen}{1}{default} ({2})[{6}/{7}] fick {3} poäng för elimineringen av {lightgreen}{4} {default}({5})[{8}/{9}].
Hits added 29 days ago (details)
en
Hits
sv
Hits
Kills added 29 days ago (details)
en
Kills
sv
Kills
TR_Exploding added 29 days ago (details)
en
{lightgreen}Terrorists{default} got {1} points for Exploding the Bomb.
sv
{lightgreen}Terroristerna{default} fick {1} för sprängningen av bomben.
LeftArm added 29 days ago (details)
en
Left Arm
sv
Vänster Arm
TRWins added 29 days ago (details)
en
TR's Wins
sv
TR's Vinster
warden_stopcountdown added about 1 month ago (details)
en
Stop in {purple}{1}{default} seconds!
sv
Stanna inom {purple}{1}{default} sekunder!
YesDisband added about 1 month ago (details)
en
Disband The Gang
sv
Upplös Gänget
warden_mutedefault added about 1 month ago (details)
en
All Prisoners are muted by default.
sv
Alla Fångar har blivit mutade av förinställt värde.
SizeUpgrade added about 1 month ago (details)
en
Size upgrade will be applied next round!
sv
Storleks uppgradering kommer att appliceras nästa runda!
Demi Speed added about 1 month ago (details)
en
1/2 Speed
sv
1/2 Hastighet
hud_on added about 1 month ago (details)
en
HUD {purple}is enabled!
sv
HUD {purple}är igångsatt!
menu_check added about 1 month ago (details)
en
Check Rebellers
sv
Check Rebellers
warden_extendtimes added about 1 month ago (details)
en
You have already {purple}extended the round {1} times{default} in this round!
sv
Du har redan {purple}förlängt rundan {1} gånger{default} i denna runda!
Upgrade bought added about 1 month ago (details)
en
{1} level {2} successfully purchased.
sv
{1} level {2} har köpts.
menu_disabled added about 1 month ago (details)
en
Event voting is currently {purple}disabled!
sv
Event röstning är för nuvarande {purple}avstängd!
warden_countdownstop_nc added about 1 month ago (details)
en
STOP! END!
sv
STANNA! SLUTA!
warden_disabled added about 1 month ago (details)
en
Warden is currently {purple}disabled{default}!
sv
Waren är nuvarande {purple}avstängd{default}!
Grabbed added about 1 month ago (details)
en
grabbed
sv
gripa
menu_votewarden added about 1 month ago (details)
en
Vote To Fire The Warden
sv
Rösta för att sparka Warden
Ability Is Ready added about 1 month ago (details)
en
Ability Is Ready
sv
Förmågan är Redo
Ability Is Ready added about 1 month ago (details)
en
Ability Is Ready
sv
Förmågan är Redo
warden_deputy_dead_nc added about 1 month ago (details)
en
The Deputy is now dead. You may now choose a new one.
sv
Deputy är nu död. Du kan nu välja en ny.
hud_nowarden added about 1 month ago (details)
en
Currently no warden
sv
Nuvarande ingen Warden
menu_math added about 1 month ago (details)
en
Start a Math Quiz
sv
Starta ett Math Quiz
stealth added about 1 month ago (details)
en
Stealth
sv
Stealth
Sale added about 1 month ago (details)
en
Sale
sv
Rea
StripNGive Bomb added about 1 month ago (details)
en
{1}{2} {3}seems to be afk with the bomb and therefore it is given to a random terrorist.
sv
{1}{2} {3}verka vara AFK med bomb och har därmed givits till en slumpmässig terrorist.
ACS Next Campaign H added about 1 month ago (details)
en
The next campaign is currently {1}
sv
Nästa kampanj är {1}
menu_noblock added about 1 month ago (details)
en
Toggle NoBlock
sv
Toggle Noblock