Recent Translations by Enzyoo ッ

WeaponsStats added 7 months ago (details)
en
Weapon Statistics
sv
Vapen Statistik
Chest added 7 months ago (details)
en
Chest
sv
Bröst
BombDropped added 7 months ago (details)
en
{lightgreen}{1}{default} ({2}) lost {3} point(s) for Dropping the Bomb.
sv
{lightgreen}{1}{default} ({2}) förlorade {3} point(s) för att spelaren tappade bomben.
Defusing added 7 months ago (details)
en
{lightgreen}{1}{default} ({2}) got {3} points for Defusing the Bomb.
sv
{lightgreen}{1}{default} ({2}) fick {3} poäng för desarmeringen av bomben.
RoundStats added 7 months ago (details)
en
Rounds Stats
sv
Rundor Statistik
Killing added 7 months ago (details)
en
{lightgreen}{1}{default} ({2}) got {3} points for killing {lightgreen}{4} {default}({5}).
sv
{lightgreen}{1}{default} ({2}) fick {3} poäng för elimineringen av {lightgreen}{4} {default}({5}).
TR_VIPKilled added 7 months ago (details)
en
{lightgreen}Terrorists{default} got {1} points for Killing the VIP.
sv
{lightgreen}Terroristerna{default} fick {1} poäng p.g.a elimineringen av VIP.
Points added 7 months ago (details)
en
Points
sv
Poäng
RightLeg added 7 months ago (details)
en
Right Leg
sv
Höger Ben
Next9Players added 7 months ago (details)
en
Next 9 players
sv
Nästa 9 spelare.
RightArm added 7 months ago (details)
en
Right Arm
sv
Höger Arm
Hostage added 7 months ago (details)
en
{lightgreen}{1}{default} ({2}) got {3} points for Rescuing the Hostage.
sv
{lightgreen}{1}{default} ({2}) fick {3} poäng p.g.a räddnigen av gisslan!
MVP added 7 months ago (details)
en
{lightgreen}{1}{default} ({2}) got {3} point(s) for being the Most Valuable Player.
sv
{lightgreen}{1}{default} ({2}) fick {3} point(s) för M.V.P.
KillsDeaths added 7 months ago (details)
en
Kills: {1} Deaths: {2}
sv
Kills: {1} Deaths: {2}
NotRanked added 7 months ago (details)
en
Not ranked yet. You need {2} kills for entering the rank. Current {1}.
sv
Du inte rankad ännu. Du behöver {2} antal kills för att få en rank. Nuvarande antal: {1}
CT_Round added 7 months ago (details)
en
{lightgreen}Counter-Terrorists{default} got {1} points for Winning the Round.
sv
{lightgreen}Counter-Terrorists{default} fick {1} poäng för vinsten av rundan.
CT_Hostage added 7 months ago (details)
en
{lightgreen}Counter-Terrorists{default} got {1} points for Rescuing the Hostage.
sv
{lightgreen}Counter-Terrorists{default} fick {1} poäng p.g.a. räddningen av gisslan.
VIPStats added 7 months ago (details)
en
VIP Statistics
sv
VIP Statistik
Suicides added 7 months ago (details)
en
Suicides
sv
Självmord
Accuracy added 7 months ago (details)
en
Accuracy
sv
Precision
KillingBothNotRanked added 7 months ago (details)
en
{lightgreen}{1}{default} ({2})[{6}/{7}] got {3} points for killing {lightgreen}{4} {default}({5})[{8}/{9}].
sv
{lightgreen}{1}{default} ({2})[{6}/{7}] fick {3} poäng för elimineringen av {lightgreen}{4} {default}({5})[{8}/{9}].
Hits added 7 months ago (details)
en
Hits
sv
Hits
Kills added 7 months ago (details)
en
Kills
sv
Kills
TR_Exploding added 7 months ago (details)
en
{lightgreen}Terrorists{default} got {1} points for Exploding the Bomb.
sv
{lightgreen}Terroristerna{default} fick {1} för sprängningen av bomben.
LeftArm added 7 months ago (details)
en
Left Arm
sv
Vänster Arm
TRWins added 7 months ago (details)
en
TR's Wins
sv
TR's Vinster
warden_stopcountdown added 7 months ago (details)
en
Stop in {purple}{1}{default} seconds!
sv
Stanna inom {purple}{1}{default} sekunder!
YesDisband added 7 months ago (details)
en
Disband The Gang
sv
Upplös Gänget
warden_mutedefault added 7 months ago (details)
en
All Prisoners are muted by default.
sv
Alla Fångar har blivit mutade av förinställt värde.
SizeUpgrade added 7 months ago (details)
en
Size upgrade will be applied next round!
sv
Storleks uppgradering kommer att appliceras nästa runda!
Demi Speed added 7 months ago (details)
en
1/2 Speed
sv
1/2 Hastighet
hud_on added 7 months ago (details)
en
HUD {purple}is enabled!
sv
HUD {purple}är igångsatt!
menu_check added 7 months ago (details)
en
Check Rebellers
sv
Check Rebellers
warden_extendtimes added 7 months ago (details)
en
You have already {purple}extended the round {1} times{default} in this round!
sv
Du har redan {purple}förlängt rundan {1} gånger{default} i denna runda!
Upgrade bought added 7 months ago (details)
en
{1} level {2} successfully purchased.
sv
{1} level {2} har köpts.
menu_disabled added 7 months ago (details)
en
Event voting is currently {purple}disabled!
sv
Event röstning är för nuvarande {purple}avstängd!
warden_countdownstop_nc added 7 months ago (details)
en
STOP! END!
sv
STANNA! SLUTA!
warden_disabled added 7 months ago (details)
en
Warden is currently {purple}disabled{default}!
sv
Waren är nuvarande {purple}avstängd{default}!
Grabbed added 7 months ago (details)
en
grabbed
sv
gripa
menu_votewarden added 7 months ago (details)
en
Vote To Fire The Warden
sv
Rösta för att sparka Warden
Ability Is Ready added 7 months ago (details)
en
Ability Is Ready
sv
Förmågan är Redo
Ability Is Ready added 7 months ago (details)
en
Ability Is Ready
sv
Förmågan är Redo
warden_deputy_dead_nc added 7 months ago (details)
en
The Deputy is now dead. You may now choose a new one.
sv
Deputy är nu död. Du kan nu välja en ny.
hud_nowarden added 7 months ago (details)
en
Currently no warden
sv
Nuvarande ingen Warden
menu_math added 7 months ago (details)
en
Start a Math Quiz
sv
Starta ett Math Quiz
stealth added 7 months ago (details)
en
Stealth
sv
Stealth
Sale added 7 months ago (details)
en
Sale
sv
Rea
StripNGive Bomb added 7 months ago (details)
en
{1}{2} {3}seems to be afk with the bomb and therefore it is given to a random terrorist.
sv
{1}{2} {3}verka vara AFK med bomb och har därmed givits till en slumpmässig terrorist.
ACS Next Campaign H added 7 months ago (details)
en
The next campaign is currently {1}
sv
Nästa kampanj är {1}
menu_noblock added 7 months ago (details)
en
Toggle NoBlock
sv
Toggle Noblock