Recent Translations by Lund

menu_sparks added about 5 years ago (details)
en
Toggle BulletImpact Sparks
da
Slå skud gnister til/fra
menu_votewarden added about 5 years ago (details)
en
Vote To Fire The Warden
da
Stem om at fyre Warden
menu_count added about 5 years ago (details)
en
Count Prisoner in sight
da
Tæl fanger i rækkevide
menu_event_Titlestart added about 5 years ago (details)
en
Start Event Next Round
da
Start begivenhedsdag næste runde.
menu_votingwon added about 5 years ago (details)
en
The vote has ended with {2} vote yet. {green}{1} {default}won with {3} votes.
da
Afstemningen endte med {2} stemmer. {green}{1} {default} vandt med {3} stemmer
menu_endround added about 5 years ago (details)
en
Force round end
da
Force runden til at stoppe
menu_noevent added about 5 years ago (details)
en
No Event Day
da
Ingen begivenhedsdag
menu_rebel added about 5 years ago (details)
en
Un/Mark a player as Rebel
da
Af/Marker en spiller som Rebel
menu_gangs added about 5 years ago (details)
en
Gangs Menu
da
Bande menu
menu_closecell added about 5 years ago (details)
en
Close The Cell Doors
da
Luk celledørene
menu_undeputy added about 5 years ago (details)
en
Retire From Deputy
da
Træk dig som delegeret
menu_ffoff added about 5 years ago (details)
en
Disable FF for Ts
da
Slå holdskade fra for T's
menu_info added about 5 years ago (details)
en
To open the Jailbreak menu, press , or type !menu in chat!
da
Skriv !Menu i chatten, for at åbne Jail menuen.
menu_votingcancel added about 5 years ago (details)
en
The voting was canceled, cause EventDay {purple}{1}{default} was already set!
da
Afstemningen blev annulleret, fordi begivenhedsdagen {purple}1{default} allerede er valgt
menu_jailshop added about 5 years ago (details)
en
Open Jail Shop
da
Åben fængselbutikken
menu_orders added about 5 years ago (details)
en
Orders
da
Kommandoer
menu_catch added about 5 years ago (details)
en
Catch & Freeze
da
Fang og frys
menu_voting added about 5 years ago (details)
en
Vote for an Event Day:
da
Stem om en begivenhedsdag:
menu_teamgamesmenu added about 5 years ago (details)
en
Team Games - Menu
da
Hold Spil - Menu
menu_getwarden added about 5 years ago (details)
en
Become the Warden
da
Bliv warden
menu_joinspec added about 5 years ago (details)
en
Go Spectator
da
Bliv spectator
menu_minplayer added about 5 years ago (details)
en
For a Event Day Voting, you must have at least {purple}one Guard, & one Prisoner
da
For at stemme om en begivenhedsdag, skal du have minimum {purple}En vagt & en fange
menu_ffa added about 5 years ago (details)
en
Free for All
da
Alle mod alle
menu_joinct added about 5 years ago (details)
en
Become a Guard
da
Bliv en vagt
warden_green added about 5 years ago (details)
en
Green
da
Grøn
warden_randomwarden added about 5 years ago (details)
en
A Random Warden has been selected!
da
En tilfældig warden er blevet valgt!
warden_gotpaperclip added about 5 years ago (details)
en
You secretly have {1} paperclip(s) in your pocket. Hold +use (E)
da
Du har hemmeligt {1} papirklip(s) i din lomme! Hold +brug (E) For at bruge
warden_deputy_fired_nc added about 5 years ago (details)
en
Warden: {1} has Fired the Deputy: {2}
da
Warden {1} Har fyret den {2} som delegeret
warden_countdowncanceled added about 5 years ago (details)
en
The Countdown was {darkred}canceled!
da
Nedtælling blev {darkred} annulleret
warden_reputation added about 5 years ago (details)
en
You need at least {1} Reputation Points to play as warden
da
Du skal bruge minimum {1} Omdømme point, for at spille som warden
warden_lostgun added about 5 years ago (details)
en
You've been wounded in the arm! You lost your weapon!
da
Du er blevet skadet i armen! Du har mistet dit våben!
warden_removefreeday added about 5 years ago (details)
en
Remove FreeDay from:
da
Fjern freeday fra:
warden_deputy_retire_nc added about 5 years ago (details)
en
{1} has decided to retire as Deputy. You may now choose a new Deputy!
da
{1} Har trukket sig som delegeret. Du kan nu vælge en ny!
warden_time_title added about 5 years ago (details)
en
How long?
da
Hvor lang tid?
warden_deputy_ctsonly added about 5 years ago (details)
en
Only {purple}Counter-Terrorists{default} can become Deputy!
da
Kun {purple}Counter-Terrorister{default} Kan blive delegeret
warden_menu_unmute added about 5 years ago (details)
en
Unmute a Prisoner
da
Unmute en fange
warden_deputy_dead added about 5 years ago (details)
en
The Deputy is now {darkred}dead{default}. You may now choose a new one.
da
Den delegerede er nu {darkred}død{default}. Du kan nu vælge en ny.
warden_brokepaperclip added about 5 years ago (details)
en
You broke your paperclip!
da
Du ødelagde din papirklips!
warden_muteend added about 5 years ago (details)
en
{2} was Muted by the Warden {1} for the rest of the round!
da
{2}Blev muted af Warden {1} For resten af runden!
warden_deputy_nobecome added about 5 years ago (details)
en
You cannot become deputy, the warden must choose you
da
Du kan ikke blive deligerede. Warden skal selv vælge dig
warden_votesuccess added about 5 years ago (details)
en
The Voting to {purple}kick the Warden{default} was successful!
da
Afstemningen om at {purple}fjerne Warden{default} var successful.
warden_rebel_mark added about 5 years ago (details)
en
Mark a Player as Rebel
da
Marker spiller som rebel
warden_dooropen_unavailable added about 5 years ago (details)
en
{darkred}This map doesn't support remote door opening. {default}You {purple}must manually open the doors!
da
{darkred}Denne bane understøtter ikke fjern åbning af døre. {default}Du {purple} skal selv åbne manuelt!
warden_noplant added about 5 years ago (details)
en
It's {darkred}forbidden{default} for Guards to drop weapons!
da
Det er {darkred}forbudt{default} for vagter at droppe våben!
warden_remaining added about 5 years ago (details)
en
Remaining
da
Tilbage
warden_laser added about 5 years ago (details)
en
{1} Laser Pointer is now equipped!
da
{1} Laster pointer er nu slået til
warden_disarmed added about 5 years ago (details)
en
{1} was disarmed by {2}.
da
{1} har fået sit våben fjernet af {2}
warden_gunplant_nc added about 5 years ago (details)
en
Guard {1} has dropped the weapon {2}!
da
Vagt {1} har droppet våbnet
warden_deputy_dead_nc added about 5 years ago (details)
en
The Deputy is now dead. You may now choose a new one.
da
Den delegerede død. Du kan nu vælge en ny
warden_tpainteron added about 5 years ago (details)
en
The Painter for Prisoners is {purple}enabled!
da
Maleren for fanger er {purple} slået til!