Recent Translations by ♛ xJockey ♛ | dogry.pl

lastguard_progress added over 2 years ago (details)
en
The event {darkred}{1} {default}is {purple}already in progress! The Last Guard Rule Rule is disabled!
pl
Event {darkred}{1} {purple}już trwa! The Last Guard Rule jest wyłączone!
lastguard_running added over 2 years ago (details)
en
The Last Guard Rule {default}is {purple}already in progress!
pl
The Last Guard Rule {purple}już trwa!
menu_removedeputy added over 2 years ago (details)
en
Remove Deputy
pl
Usuń zastępcę
menu_progress added over 2 years ago (details)
en
The event {darkred}{1} {default}is {purple}already in progress!
pl
Event {darkred}{1} {purple}już trwa!
menu_noevent added over 2 years ago (details)
en
No Event Day
pl
Brak Event Day
menu_ghosts added over 2 years ago (details)
en
Ghosts War
pl
Wojna Duchów
menu_deputyset added over 2 years ago (details)
en
Set your Deputy
pl
Wybierz swojego zastępcę
menu_dealdamage added over 2 years ago (details)
en
Deal Damage Day
pl
Deal Damage Day
menu_clearqueue added over 2 years ago (details)
en
Clear guard queue
pl
Wyczyść kolejkę strażników
menu_armsrace added over 2 years ago (details)
en
Arms Race
pl
Wyścig Zbrojeń
dealdamage_wait added over 2 years ago (details)
en
You must wait {purple}{1}{default} more rounds for an Event Day!
pl
Musisz jeszcze zaczekać {purple}{1}{default} rund(y) do Dnia Eventu!
dealdamage_voting added over 2 years ago (details)
en
Voting for Deal Damage Day is {purple}disabled
pl
Głosowanie na Deal Damage Day jest {purple}wyłączone
dealdamage_voted added over 2 years ago (details)
en
You have already voted for {purple}Deal Damage Day!
pl
Już zagłosowałeś na {purple}Deal Damage Day!
dealdamage_twin_nc added over 2 years ago (details)
en
TEAM RED win with {1} HP damage
pl
DRUŻYNA CZERWONYCH wygrywa z {1} zadanych HP
dealdamage_total added over 2 years ago (details)
en
Total Damage: {1} HP
pl
Całkowite obrażenia: {1} HP
dealdamage_timeuntilstart_nc added over 2 years ago (details)
en
{1} seconds until round start!
pl
{1} sekund do rozpoczęcia rundy!
dealdamage_teamred_nc added over 2 years ago (details)
en
You are in TEAM RED
pl
Jesteś w DRUŻYNIE CZERWONEJ
dealdamage_teamred added over 2 years ago (details)
en
You are in {darkred}TEAM RED
pl
Jesteś w {darkred}DRUŻYNIE CZERWONEJ
dealdamage_teamblue_nc added over 2 years ago (details)
en
You are in TEAM BLUE
pl
Jesteś w DRUŻYNIE NIEBIESKIEJ
dealdamage_teamblue added over 2 years ago (details)
en
You are in {blue}TEAM BLUE
pl
Jesteś w {blue}DRUŻYNIE NIEBIESKIEJ
dealdamage_tdealed added over 2 years ago (details)
en
RED dealt:
pl
CZERWONI zadali:
dealdamage_t added over 2 years ago (details)
en
RED Damage: {1} HP
pl
Obrażenia CZERWONYCH: {1} HP
dealdamage_start_nc added over 2 years ago (details)
en
Deal Damage Day has begun!
pl
Deal Damage Day zaczął się!
dealdamage_start added over 2 years ago (details)
en
{purple}Deal Damage Day{default} has begun!
pl
{purple}Deal Damage Day{default} zaczął się!
dealdamage_rounds added over 2 years ago (details)
en
Round {purple}{1}{default} of {purple}{2}.
pl
Runda {purple}{1}{default} z {purple}{2}.
dealdamage_result added over 2 years ago (details)
en
Deal Damage Day Results:
pl
Wyniki Deal Damage Day:
dealdamage_red_nc added over 2 years ago (details)
en
RED
pl
CZERWONY
dealdamage_progress added over 2 years ago (details)
en
The event ({darkred}{1} {default}is {purple}already in progress!
pl
Event {darkred}{1} {purple}już trwa!
dealdamage_playerteamred added over 2 years ago (details)
en
{purple}{1}{default} is in {darkred}TEAM RED
pl
{purple}{1}{default} jest w {darkred}DRUŻYNIE CZERWONEJ
dealdamage_playerteamblue added over 2 years ago (details)
en
{purple}{1}{default} is in {blue}TEAM BLUE
pl
{purple}{1}{default} jest w {blue}DRUŻYNIE NIEBIESKIEJ
dealdamage_now_nc added over 2 years ago (details)
en
Now a Deal Damage round begins.
pl
Runda Deal Damage zaczyna się.
dealdamage_now added over 2 years ago (details)
en
Now a {purple}Deal Damage{default} round begins.
pl
Runda {purple}Deal Damage{default} zaczyna się.
dealdamage_next_nc added over 2 years ago (details)
en
The following round will be: Deal Damage Day.
pl
Następna runda to: Deal Damage Day.
dealdamage_next added over 2 years ago (details)
en
The following round will be: {purple}Deal Damage Day.
pl
Następna runda to: {purple}Deal Damage Day.
dealdamage_need added over 2 years ago (details)
en
{purple}{2}{default} has voted. {purple}{1}{default} vote(s) required to play {darkred}DealDamage.
pl
{purple}{2}{default} zagłosował. {purple}{1}{default} głos(ów) potrzebny(ch), aby zagrać {darkred}DealDamage.
dealdamage_name added over 2 years ago (details)
en
Deal Damage Day
pl
Deal Damage Day
dealdamage_most added over 2 years ago (details)
en
Most Damage Dealt: {1} Damage: {2} HP
pl
Najwięcej zadanych obrażeń: {1} Obrażenia: {2} HP
dealdamage_info_title added over 2 years ago (details)
en
Deal Damage Day is now Activated
pl
Deal Damage Day jest teraz aktywny
dealdamage_info_redteam added over 2 years ago (details)
en
You are in TEAM RED
pl
Jesteś w DRUŻYNIE CZERWONEJ
dealdamage_info_line7 added over 2 years ago (details)
en
Dont be an Asshole!
pl
Nie bądź dupkiem!
dealdamage_info_line6 added over 2 years ago (details)
en
Everyone is allowed to go anywhere within the map!
pl
Każdy może iść dokąd zechce w obrębie mapy!
dealdamage_info_line5 added over 2 years ago (details)
en
Last Requests are disabled during this round!
pl
Ostatnie Życzenia są wyłączone w tej rundzie!
dealdamage_info_line4 added over 2 years ago (details)
en
All usual Jailbreak rules are repealed
pl
Wszystkie zwykłe zasady Jailbreak są uchylone
dealdamage_info_line3 added over 2 years ago (details)
en
The team with the most dealt damage wins!
pl
Drużyna z największą ilością zadanych obrażeń wygrywa!
dealdamage_ctdealed added over 2 years ago (details)
en
BLUE dealt:
pl
NIEBIESCY zadali:
dealdamage_clientdealed added over 2 years ago (details)
en
You dealt:
pl
Zadałeś:
dealdamage_info_line2 added over 2 years ago (details)
en
Deal as much Damage as you can to the opposing team!
pl
Zadaj tak wiele obrażeń jak potrafisz drużynie przeciwnej!
dealdamage_info_blueteam added over 2 years ago (details)
en
You are in TEAM BLUE
pl
Jesteś w DRUŻYNIE NIEBIESKIEJ
dealdamage_hpdamage added over 2 years ago (details)
en
HP damage
pl
Obrażenia HP
dealdamage_end added over 2 years ago (details)
en
{purple}Deal Damage Day{default} has ended!
pl
{purple}Deal Damage Day{default} zakończył się!