Recent Translations by Paces

TR_Planting added 10 months ago (details)
en
{lightgreen}Terrorists{default} got {1} points for Planting the Bomb
cz
{lightgreen}Teroristé{default} získali {1} bodů za položení bomby.
OtherStats added 10 months ago (details)
en
Other Stats
cz
Další statistiky
Suicides added 10 months ago (details)
en
Suicides
cz
Sebevražd
Kills added 10 months ago (details)
en
Kills
cze
Zabití
HitStats added 10 months ago (details)
en
Hit Stats
cze
Statistiky zásahů
HitStats added 10 months ago (details)
en
Hit Stats
cz
Statistiky zásahů
Defusing added 10 months ago (details)
en
{lightgreen}{1}{default} ({2}) got {3} points for Defusing the Bomb.
cz
{lightgreen}{1}{default} ({2}) získal {3} bodů za zneškodnění bomby.
VIPStats added 10 months ago (details)
en
VIP Statistics
cz
VIP statistiky
ExplodedBombs added 10 months ago (details)
en
Exploded Bombs
cze
Vybuchlé bomby
BasicStats added 10 months ago (details)
en
Basic Stats
cz
Základní statistiky
Position added 10 months ago (details)
en
Position
cz
Pořadí
CT_VIPEscaped added 10 months ago (details)
en
{lightgreen}Counter-Terrorists{default} got {1} points for Escaping as VIP.
cz
{lightgreen}Counter-Teroristé{default} získali {1} bodů za únik jako VIP.
LostSuicide added 10 months ago (details)
en
{lightgreen}{1}{default} ({2}) lost {3} point(s) for Suiciding.
cze
{lightgreen}{1}{default} ({2}) ztratil {3} bodů za sebevraždu.
TR_Round added 10 months ago (details)
en
{lightgreen}Terrorists{default} got {1} points for Winning the Round.
cze
{lightgreen}Teroristé{default} získali {1} bodů za vítězství v tomto kole.
Exploding added 10 months ago (details)
en
{lightgreen}{1}{default} ({2}) got {3} points for Exploding the Bomb.
cz
{lightgreen}{1}{default} ({2}) získal {3} bodů za výbuch bomby.
Accuracy added 10 months ago (details)
en
Accuracy
cz
Přesnost
Next added 10 months ago (details)
en
Next
cz
Další
LeftLeg added 10 months ago (details)
en
Left Leg
cz
Levá noha
MVP added 10 months ago (details)
en
{lightgreen}{1}{default} ({2}) got {3} point(s) for being the Most Valuable Player.
cz
{lightgreen}{1}{default} ({2}) získal {3} bodů za status nejhodnotnějšího hráče.
RoundStats added 10 months ago (details)
en
Rounds Stats
cz
Statistiky kola
Chest added 10 months ago (details)
en
Chest
cz
Bedna
LostSuicide added 10 months ago (details)
en
{lightgreen}{1}{default} ({2}) lost {3} point(s) for Suiciding.
cz
{lightgreen}{1}{default} ({2}) ztratil {3} bodů za sebevraždu.
VIPEscaped added 10 months ago (details)
en
{lightgreen}{1}{default} ({2}) got {3} points for Escaping as VIP.
cz
{lightgreen}{1}{default} ({2}) získal {3} bodů za únik jako VIP.
Hostage added 10 months ago (details)
en
{lightgreen}{1}{default} ({2}) got {3} points for Rescuing the Hostage.
cze
{lightgreen}{1}{default} ({2}) získal {3} bodů za záchranu rukojmí.
Points added 10 months ago (details)
en
Points
cz
Bodů
Kills added 10 months ago (details)
en
Kills
cz
Zabití
Hits added 10 months ago (details)
en
Hits
cz
Zásahy
Showing added 10 months ago (details)
en
Showing from {1} to {2} of {3}\n
cz
Zobrazuji {1}{2} z {3}\n
CT_Round added 10 months ago (details)
en
{lightgreen}Counter-Terrorists{default} got {1} points for Winning the Round.
cz
{lightgreen}Counter-Teroristé{default} získali {1} bodů za vítězství v tomto kole.
CTWins added 10 months ago (details)
en
CT's Wins
cz
CT výhry
CT_Defusing added 10 months ago (details)
en
{lightgreen}Counter-Terrorists{default} got {1} points for Defusing the Bomb.
cz
{lightgreen}Counter-Teroristé{default} získali {1} bodů za zneškodnění bomby.
Head added 10 months ago (details)
en
Head
cze
Hlava
Hostage added 10 months ago (details)
en
{lightgreen}{1}{default} ({2}) got {3} points for Rescuing the Hostage.
cz
{lightgreen}{1}{default} ({2}) získal {3} bodů za záchranu rukojmí.
VIPKilled added 10 months ago (details)
en
{lightgreen}{1}{default} ({2}) got {3} points for Killing the VIP.
cz
{lightgreen}{1}{default} ({2}) získal {3} bodů za zabití VIP.
BombDropped added 10 months ago (details)
en
{lightgreen}{1}{default} ({2}) lost {3} point(s) for Dropping the Bomb.
cz
{lightgreen}{1}{default} ({2}) ztratil {3} bodů za zahození bomby.
ExplodedBombs added 10 months ago (details)
en
Exploded Bombs
cz
Vybouchlé bomby
PlantedBombs added 10 months ago (details)
en
Planted Bombs
cz
Položené bomby
TimeConnected added 10 months ago (details)
en
Time connected: {1} hours, {2} minutes, {3} seconds
cz
Doba připojení: {1} hodin, {2} minut, {3} sekund
Head added 10 months ago (details)
en
Head
cz
Hlava
TRWins added 10 months ago (details)
en
TR's Wins
cz
TR výher
TR_Round added 10 months ago (details)
en
{lightgreen}Terrorists{default} got {1} points for Winning the Round.
cz
{lightgreen}Teroristé{default} získali {1} bodů za vítězství v tomto kole.
Cancelled Vote added 10 months ago (details)
en
Cancelled the vote.
cz
Hlasování zrušeno.
Change Map To added 10 months ago (details)
en
Change map to {1}?
cz
Změnit mapu na {1}?
Vote in Progress added 10 months ago (details)
en
A vote is already in progress.
cz
Hlasování již probíhá.
No Console added 10 months ago (details)
en
Cannot display settings menu to console
cz
Nepodařilo se zobrazit nabídku nastavení v konzoli
Cookie Value added 10 months ago (details)
en
{1}'s value is {2}
cz
{1} má hodnotu {2}
Type sm_help to see more added 10 months ago (details)
en
Type sm_help {1} to see more commands
cz
Zadejte sm_help {1} pro více příkazů
LastRound added 10 months ago (details)
en
This is the last round!!
cz
Toto je poslední kolo!!
No description available added 10 months ago (details)
en
No description available
cz
Popisek není k dispozici
Permabanned player reason added 10 months ago (details)
en
Permanently banned player \"{1}\" (reason: {2}).
cz
Hráč \"{1}\" permanentně zablokován (důvod: {2}).