Recent Translations by luki1412

DisbalanceDetected added over 6 years ago (details)
en
FFD700[!] CCCCCCYou have been moved to the opposite team for balance
sk
FFD700[!] CCCCCCBol si presunutý na druhý tím kvôli rovnováhe
Can Not Add Ban added over 6 years ago (details)
en
You can not add a ban from in the server, visit {1} to add a ban.
sk
Nemôžete pridať ban na tomto serveri, navštívte {1} pre pridanie banu.
Banned Check Site added over 6 years ago (details)
en
You have been banned by this server, check {1} for more info
sk
Bol si zabanovaný na tomto serveri, pozri si {1} pre viac info
DB Connect Fail added over 6 years ago (details)
en
Database connection failed. Please contact server operator.
sk
Spojenie s databázou zlyhalo. Prosím kontaktujte operátora servera.
Can Not Unban added over 6 years ago (details)
en
You can not unban from in the server, visit {1} to unban.
sk
Nemôžete rušiť bany na tomto serveri, navštívte {1}.
Not In Game added over 6 years ago (details)
en
The player is not in game, please visit the web panel to ban them.
sk
Tento hráč nie je v hre, prosím navštívte webový panel pre ich zabanovanie.
Ban Fail added over 6 years ago (details)
en
Failed to ban player, please try again.
sk
Zabanovanie hráča zlyhalo, prosím skúste znova.
Check Menu added over 6 years ago (details)
en
Please check the menu to select a reason for ban.
sk
Prosím skontrolujte menu na výber dôvodu banu.
Ban Not Verified added over 6 years ago (details)
en
This player has not been verified. Please wait thirty seconds before retrying.
sk
Tento hráč ešte nebol overený. Prosím počkajte 30 sekúnd pred tým, než to skúsite znova.
Include Reason added over 6 years ago (details)
en
Please include a reason for banning the client.
sk
Prosím zahrňte dôvod pre zabanovanie klienta.
Chat Reason added over 6 years ago (details)
en
Please type the reason for ban in chat and press enter. Type '!noreason' to abort.
sk
Prosím zadajte dôvod banu do četu and stlačte enter. Zadajte '!noreason' pre zrušenie.
TRWins added over 6 years ago (details)
en
TR's Wins
sk
Výhry T
CTWins added over 6 years ago (details)
en
CT's Wins
sk
Výhry PT
TR_VIPKilled added over 6 years ago (details)
en
{lightgreen}Terrorists{default} got {1} points for Killing the VIP.
sk
{lightgreen}Teroristi{default} dostali {1} bodov za zabitie VIP.
KillingKillerNotRanked added over 6 years ago (details)
en
{lightgreen}{1}{default} ({2})[{6}/{7}] got {3} points for killing {lightgreen}{4} {default}({5}).
sk
{lightgreen}{1}{default} ({2})[{6}/{7}] dostal {3} bodov za zabitie {lightgreen}{4} {default}({5}).
Kills added over 6 years ago (details)
en
Kills
sk
Zabitia
LeftLeg added over 6 years ago (details)
en
Left Leg
sk
Ľavá Noha
RescuedHostages added over 6 years ago (details)
en
Rescued Hostages
sk
Zachránení Rukojemníci
Shots added over 6 years ago (details)
en
Shots
sk
Strely
VIPEscaped added over 6 years ago (details)
en
{lightgreen}{1}{default} ({2}) got {3} points for Escaping as VIP.
sk
{lightgreen}{1}{default} ({2}) dostal {3} bodov za to, že VIP utiekol.
PlantedBombs added over 6 years ago (details)
en
Planted Bombs
sk
Aktivované Bomby
Head added over 6 years ago (details)
en
Head
sk
Hlava
Stomach added over 6 years ago (details)
en
Stomach
sk
Brucho
RoundStats added over 6 years ago (details)
en
Rounds Stats
sk
Štatistiky Kôl
CT_VIPEscaped added over 6 years ago (details)
en
{lightgreen}Counter-Terrorists{default} got {1} points for Escaping as VIP.
sk
{lightgreen}Proti-Teroristi{default} dostali {1} bodov za to, že VIP utiekol.
BombHostagesStats added over 6 years ago (details)
en
Bombs/Hostages Stats
sk
Štatistiky Bômb/Rukojemníkov
ResetMyRank added over 6 years ago (details)
en
{default}Your rank has been reseted
sk
{default}Tvoje umiestnenie bolo vynulované
RightLeg added over 6 years ago (details)
en
Right Leg
sk
Pravá Noha
NotRanked added over 6 years ago (details)
en
Not ranked yet. You need {2} kills for entering the rank. Current {1}.
sk
Ešte nie si umiestnený. Potrebuješ {2} zabití pre umiestnenie. Momentálne {1}.
MVP added over 6 years ago (details)
en
{lightgreen}{1}{default} ({2}) got {3} point(s) for being the Most Valuable Player.
sk
{lightgreen}{1}{default} ({2}) dostal {3} bod(ov) za to, že je MVP.
KnifeKills added over 6 years ago (details)
en
Knife Kills
sk
Zabitia Nožom
LostTK added over 6 years ago (details)
en
{lightgreen}{1}{default} ({2}) lost {3} point(s) for Team Killing {lightgreen}{4}
sk
{lightgreen}{1}{default} ({2}) stratil {3} bod(ov) za zabitie spoluhráča {lightgreen}{4}
Exploding added over 6 years ago (details)
en
{lightgreen}{1}{default} ({2}) got {3} points for Exploding the Bomb.
sk
{lightgreen}{1}{default} ({2}) dostal {3} bodov za výbuch bomby.
Hits added over 6 years ago (details)
en
Hits
sk
Zásahy
Next9Players added over 6 years ago (details)
en
Next 9 players
sk
Ďalších 9 hráčov
Chest added over 6 years ago (details)
en
Chest
sk
Hruď
Hostage added over 6 years ago (details)
en
{lightgreen}{1}{default} ({2}) got {3} points for Rescuing the Hostage.
sk
{lightgreen}{1}{default} ({2}) dostal {3} bodov za záchranu rukojemníka.
DefusedBombs added over 6 years ago (details)
en
Defused Bombs
sk
Zneškodnené Bomby
BombPickup added over 6 years ago (details)
en
{lightgreen}{1}{default} ({2}) got {3} point(s) for Picking up the Bomb.
sk
{lightgreen}{1}{default} ({2}) dostal {3} bod(ov) za zdvihnutie bomby.
TR_Round added over 6 years ago (details)
en
{lightgreen}Terrorists{default} got {1} points for Winning the Round.
sk
{lightgreen}Teroristi{default} dostali {1} bodov za výhru v tomto kole.
CT_Hostage added over 6 years ago (details)
en
{lightgreen}Counter-Terrorists{default} got {1} points for Rescuing the Hostage.
sk
{lightgreen}Proti-Teroristi{default} dostali {1} bodov za záchranu rukojemníka.
Defusing added over 6 years ago (details)
en
{lightgreen}{1}{default} ({2}) got {3} points for Defusing the Bomb.
sk
{lightgreen}{1}{default} ({2}) dostal {3} bodov za zneškodnenie bomby.
Suicides added over 6 years ago (details)
en
Suicides
sk
Samovraždy
OtherStats added over 6 years ago (details)
en
Other Stats
sk
Iné Štatistiky
VIPEscapes added over 6 years ago (details)
en
Escapes as VIP
sk
Utiekol ako VIP
Position added over 6 years ago (details)
en
Position
sk
Pozícia
Deaths added over 6 years ago (details)
en
Deaths
sk
Úmrtia
GotPointsBy added over 6 years ago (details)
en
{lightgreen}{1}{default} ({2}) got {3} point(s) for {4}.
sk
{lightgreen}{1}{default} ({2}) dostal {3} bod(ov) za {4}.
KillingBothNotRanked added over 6 years ago (details)
en
{lightgreen}{1}{default} ({2})[{6}/{7}] got {3} points for killing {lightgreen}{4} {default}({5})[{8}/{9}].
sk
{lightgreen}{1}{default} ({2})[{6}/{7}] dostal {3} bodov za zabitie {lightgreen}{4} {default}({5})[{8}/{9}].
RightArm added over 6 years ago (details)
en
Right Arm
sk
Pravá Paža