Recent Translations by luki1412

DisbalanceDetected added about 4 years ago (details)
en
FFD700[!] CCCCCCYou have been moved to the opposite team for balance
sk
FFD700[!] CCCCCCBol si presunutý na druhý tím kvôli rovnováhe
Can Not Add Ban added about 4 years ago (details)
en
You can not add a ban from in the server, visit {1} to add a ban.
sk
Nemôžete pridať ban na tomto serveri, navštívte {1} pre pridanie banu.
Banned Check Site added about 4 years ago (details)
en
You have been banned by this server, check {1} for more info
sk
Bol si zabanovaný na tomto serveri, pozri si {1} pre viac info
DB Connect Fail added about 4 years ago (details)
en
Database connection failed. Please contact server operator.
sk
Spojenie s databázou zlyhalo. Prosím kontaktujte operátora servera.
Can Not Unban added about 4 years ago (details)
en
You can not unban from in the server, visit {1} to unban.
sk
Nemôžete rušiť bany na tomto serveri, navštívte {1}.
Not In Game added about 4 years ago (details)
en
The player is not in game, please visit the web panel to ban them.
sk
Tento hráč nie je v hre, prosím navštívte webový panel pre ich zabanovanie.
Ban Fail added about 4 years ago (details)
en
Failed to ban player, please try again.
sk
Zabanovanie hráča zlyhalo, prosím skúste znova.
Check Menu added about 4 years ago (details)
en
Please check the menu to select a reason for ban.
sk
Prosím skontrolujte menu na výber dôvodu banu.
Ban Not Verified added about 4 years ago (details)
en
This player has not been verified. Please wait thirty seconds before retrying.
sk
Tento hráč ešte nebol overený. Prosím počkajte 30 sekúnd pred tým, než to skúsite znova.
Include Reason added about 4 years ago (details)
en
Please include a reason for banning the client.
sk
Prosím zahrňte dôvod pre zabanovanie klienta.
Chat Reason added about 4 years ago (details)
en
Please type the reason for ban in chat and press enter. Type '!noreason' to abort.
sk
Prosím zadajte dôvod banu do četu and stlačte enter. Zadajte '!noreason' pre zrušenie.
TRWins added about 4 years ago (details)
en
TR's Wins
sk
Výhry T
CTWins added about 4 years ago (details)
en
CT's Wins
sk
Výhry PT
TR_VIPKilled added about 4 years ago (details)
en
{lightgreen}Terrorists{default} got {1} points for Killing the VIP.
sk
{lightgreen}Teroristi{default} dostali {1} bodov za zabitie VIP.
KillingKillerNotRanked added about 4 years ago (details)
en
{lightgreen}{1}{default} ({2})[{6}/{7}] got {3} points for killing {lightgreen}{4} {default}({5}).
sk
{lightgreen}{1}{default} ({2})[{6}/{7}] dostal {3} bodov za zabitie {lightgreen}{4} {default}({5}).
Kills added about 4 years ago (details)
en
Kills
sk
Zabitia
LeftLeg added about 4 years ago (details)
en
Left Leg
sk
Ľavá Noha
RescuedHostages added about 4 years ago (details)
en
Rescued Hostages
sk
Zachránení Rukojemníci
Shots added about 4 years ago (details)
en
Shots
sk
Strely
VIPEscaped added about 4 years ago (details)
en
{lightgreen}{1}{default} ({2}) got {3} points for Escaping as VIP.
sk
{lightgreen}{1}{default} ({2}) dostal {3} bodov za to, že VIP utiekol.
PlantedBombs added about 4 years ago (details)
en
Planted Bombs
sk
Aktivované Bomby
Head added about 4 years ago (details)
en
Head
sk
Hlava
Stomach added about 4 years ago (details)
en
Stomach
sk
Brucho
RoundStats added about 4 years ago (details)
en
Rounds Stats
sk
Štatistiky Kôl
CT_VIPEscaped added about 4 years ago (details)
en
{lightgreen}Counter-Terrorists{default} got {1} points for Escaping as VIP.
sk
{lightgreen}Proti-Teroristi{default} dostali {1} bodov za to, že VIP utiekol.
BombHostagesStats added about 4 years ago (details)
en
Bombs/Hostages Stats
sk
Štatistiky Bômb/Rukojemníkov
ResetMyRank added about 4 years ago (details)
en
{default}Your rank has been reseted
sk
{default}Tvoje umiestnenie bolo vynulované
RightLeg added about 4 years ago (details)
en
Right Leg
sk
Pravá Noha
NotRanked added about 4 years ago (details)
en
Not ranked yet. You need {2} kills for entering the rank. Current {1}.
sk
Ešte nie si umiestnený. Potrebuješ {2} zabití pre umiestnenie. Momentálne {1}.
MVP added about 4 years ago (details)
en
{lightgreen}{1}{default} ({2}) got {3} point(s) for being the Most Valuable Player.
sk
{lightgreen}{1}{default} ({2}) dostal {3} bod(ov) za to, že je MVP.
KnifeKills added about 4 years ago (details)
en
Knife Kills
sk
Zabitia Nožom
LostTK added about 4 years ago (details)
en
{lightgreen}{1}{default} ({2}) lost {3} point(s) for Team Killing {lightgreen}{4}
sk
{lightgreen}{1}{default} ({2}) stratil {3} bod(ov) za zabitie spoluhráča {lightgreen}{4}
Exploding added about 4 years ago (details)
en
{lightgreen}{1}{default} ({2}) got {3} points for Exploding the Bomb.
sk
{lightgreen}{1}{default} ({2}) dostal {3} bodov za výbuch bomby.
Hits added about 4 years ago (details)
en
Hits
sk
Zásahy
Next9Players added about 4 years ago (details)
en
Next 9 players
sk
Ďalších 9 hráčov
Chest added about 4 years ago (details)
en
Chest
sk
Hruď
Hostage added about 4 years ago (details)
en
{lightgreen}{1}{default} ({2}) got {3} points for Rescuing the Hostage.
sk
{lightgreen}{1}{default} ({2}) dostal {3} bodov za záchranu rukojemníka.
DefusedBombs added about 4 years ago (details)
en
Defused Bombs
sk
Zneškodnené Bomby
BombPickup added about 4 years ago (details)
en
{lightgreen}{1}{default} ({2}) got {3} point(s) for Picking up the Bomb.
sk
{lightgreen}{1}{default} ({2}) dostal {3} bod(ov) za zdvihnutie bomby.
TR_Round added about 4 years ago (details)
en
{lightgreen}Terrorists{default} got {1} points for Winning the Round.
sk
{lightgreen}Teroristi{default} dostali {1} bodov za výhru v tomto kole.
CT_Hostage added about 4 years ago (details)
en
{lightgreen}Counter-Terrorists{default} got {1} points for Rescuing the Hostage.
sk
{lightgreen}Proti-Teroristi{default} dostali {1} bodov za záchranu rukojemníka.
Defusing added about 4 years ago (details)
en
{lightgreen}{1}{default} ({2}) got {3} points for Defusing the Bomb.
sk
{lightgreen}{1}{default} ({2}) dostal {3} bodov za zneškodnenie bomby.
Suicides added about 4 years ago (details)
en
Suicides
sk
Samovraždy
OtherStats added about 4 years ago (details)
en
Other Stats
sk
Iné Štatistiky
VIPEscapes added about 4 years ago (details)
en
Escapes as VIP
sk
Utiekol ako VIP
Position added about 4 years ago (details)
en
Position
sk
Pozícia
Deaths added about 4 years ago (details)
en
Deaths
sk
Úmrtia
GotPointsBy added about 4 years ago (details)
en
{lightgreen}{1}{default} ({2}) got {3} point(s) for {4}.
sk
{lightgreen}{1}{default} ({2}) dostal {3} bod(ov) za {4}.
KillingBothNotRanked added about 4 years ago (details)
en
{lightgreen}{1}{default} ({2})[{6}/{7}] got {3} points for killing {lightgreen}{4} {default}({5})[{8}/{9}].
sk
{lightgreen}{1}{default} ({2})[{6}/{7}] dostal {3} bodov za zabitie {lightgreen}{4} {default}({5})[{8}/{9}].
RightArm added about 4 years ago (details)
en
Right Arm
sk
Pravá Paža