Recent Translations by IceCucumber

No suiciding on SPY added about 8 years ago (details)
en
No suiciding on SPY
fi
Itsemurha ei sallittu luokalle SPY
LerpTime Changed added about 8 years ago (details)
en
{1}'s LerpTime Changed from %.01f to %.01f
fi
Pelaajan {1}'s LerpTime muutettu arvosta %.01f arvoon %.01f
Too High added about 8 years ago (details)
en
{1} kicked for lerp too high. %.01f > %.01f
fi
{1} poistettiin liian suuren lerp-arvon vuoksi. %.01f > %.01f
Current Lerp added about 8 years ago (details)
en
%02d. %N Lerp: %.01f
fi
%02d. %N Lerp: %.01f
LerpTime Set To added about 8 years ago (details)
en
{1}'s LerpTime set to %.01f
fi
Pelaajan {1} LerpTime muutettu arvoon %.01f
Lerp Exceeds added about 8 years ago (details)
en
Lerp %.01f exceeds server max of %.01f
fi
Lerp %.01f ylittää palvelimen suurimman sallitun arvon %.01f
KickNotice added about 8 years ago (details)
en
{green}%s{lightgreen} was kicked for cheating! He changed his rates {green}{1}{lightgreen} times!
fi
{green}%s{lightgreen} porkittiin huijaamisen vuoksi! Hän muutti rate-asetuksieen {green}{1}{lightgreen} kertaa!
KickReason added about 8 years ago (details)
en
You were kicked from the server for changing rates too often!
fi
Sinut poistettiin palvelimelta, koska muutit rate-asetuksiasi liian usein
Not In Game added about 8 years ago (details)
en
The player is not in game, please visit the web panel to ban them.
fi
Pelaaja ei ole tällä hetkellä pelissä, käy web-paneelissa lisätäksesi porttikielto.
Ban Fail added about 8 years ago (details)
en
Failed to ban player, please try again.
fi
Porttikiellon antaminen epäonnistui, yritä uudestaan.
Can Not Unban added about 8 years ago (details)
en
You can not unban from in the server, visit {1} to unban.
fi
Et voi poistaa porttikieltoa palvelimelta käsin, käy osoitteessa {1} poistaaksesi porttikielto.
Can Not Add Ban added about 8 years ago (details)
en
You can not add a ban from in the server, visit {1} to add a ban.
fi
Et voi antaa porttikieltoa palvelimelta, käy osoitteessa {1} antaaksesi porttikiellon.
Banned Check Site added about 8 years ago (details)
en
You have been banned by this server, check {1} for more info
fi
Olet saanut porttikiellon palvelimelle. Katso {1} saadaksesi lisätietoa
Include Reason added about 8 years ago (details)
en
Please include a reason for banning the client.
fi
Lisää syy porttikiellolle.
ACS Max Coop Failures added about 8 years ago (details)
en
[ACS] ConVar changed: Max Coop finale failures changed to {1}.
fi
[ACS] ConVar muutettu: Suurin sallittu finaalin epäonnistumismäärä on nyt {1}.
ACS Vote For Next Map Chat added about 8 years ago (details)
en
{green}[{lightgreen}ACS{green}]{olive} To vote for the next map, type: {lightgreen}!mapvote\n {olive}To see all the votes, type: {lightgreen}!mapvotes
fi
{green}[{lightgreen}ACS{green}]{olive} Äänestääksesi seuraavaa kenttää, kirjoita: {lightgreen}!mapvote\n {olive}Nähdäksesi kaikki äänet, kirjoita: {lightgreen}!mapvotes
ACS Next Map Advertisement Interval added about 8 years ago (details)
en
[ACS] ConVar changed: Next map advertisement interval changed to 60.0
fi
[ACS] ConVar muutettu: Seuraavan kentän ilmoittamisväliksi muutettu 60.0
ACS Next Campaign C added about 8 years ago (details)
en
{green}[{lightgreen}ACS{green}]{olive} The next campaign is currently {lightgreen}{1}{green}
fi
{green}[{lightgreen}ACS{green}]{olive} Seuraava tehtävä on {lightgreen}{1}{green}
ACS Switching Map added about 8 years ago (details)
en
{green}[{lightgreen}ACS{green}]{olive} Switching map to the vote winner{green}: {lightgreen}{1}{green}
fi
{green}[{lightgreen}ACS{green}]{olive} Vaihdetaan äänestyksen voittaneeseen kenttään{green}: {lightgreen}{1}{green}
ACS Sound Enabled added about 8 years ago (details)
en
[ACS] ConVar changed: New vote winner sound ENABLED
fi
[ACS] ConVar muutettu: Uusi äänestyksen voittaja -ääni PÄÄLLÄ
ACS Switching Campaign added about 8 years ago (details)
en
{green}[{lightgreen}ACS{green}]{olive}Switching campaign to the vote winner{green}: {lightgreen}{1}{green}
fi
{green}[{lightgreen}ACS{green}]{olive}Vaihdetaan äänestyksen voittaneeseen tasoon: {green}: {lightgreen}{1}{green}
ACS Option 1 added about 8 years ago (details)
en
I Don't Care
fi
Ei väliä
ACS Switching Campaign To added about 8 years ago (details)
en
{green}[{lightgreen}ACS{green}]{olive} Switching campaign to {lightgreen}{1}{green}
fi
{green}[{lightgreen}ACS{green}]{olive} Vaihdetaan tasoon {lightgreen}{1}{green}
Grabbed added about 8 years ago (details)
en
grabbed
fi
nappasi
ACS Next Campaign H added about 8 years ago (details)
en
The next campaign is currently {1}
fi
Seuraava taso on {1}
Prices are estimates only added about 8 years ago (details)
en
Prices are estimates only
fi
Hinnat ovat vain arvioita
Admin {admin} reset your skills added about 8 years ago (details)
en
Admin \"{1}\" reset your skills.
fi
Ylläpitäjä \"{1}\" tyhjäsi tasosi.
Delete added about 8 years ago (details)
en
Delete
fi
Poista
Insert before added about 8 years ago (details)
en
Insert \"{1}\" before ..?
fi
Syötä \"{1}\" ennen ..?
LR RR Start added about 8 years ago (details)
en
{default}{1} {lightgreen}chose to play Russian Roulette with {default}{2}{lightgreen}.
fi
{default}{1} {lightgreen}suostui pelaamaan venäläistä rulettia pelaajan {default}{2}{lightgreen} kanssa.
Title Color Player added about 8 years ago (details)
en
Set Player Color
fi
Aseta pelaajan väri
Ban Not Verified added about 8 years ago (details)
en
This player has not been verified. Please wait thirty seconds before retrying.
fi
Tämä pelaaja ei ole vielä varmentanut itseään. Odota 30 sekuntia ja yritä uudelleen.
ACS Hint Text added about 8 years ago (details)
en
[ACS] ConVar changed: Voting display mode: CHAT TEXT
fi
[ACS] ConVar muutettu: Äänestysten näyttäminen: CHAT-TEKSTI
Player Kicked By Rate added about 8 years ago (details)
en
was auto-kicked due to ping masking.
fi
erotettiin automaattisesti pinginsä piilottamisen vuoksi.
Flashbang bought added about 8 years ago (details)
en
You bought a {default}Flashbang (${1}){green} and have {lightgreen}{2}{green} now.
fi
Ostit {default}valokranaatin (${1}){green}, joita on nyt yhteensä {lightgreen}{2}.
DB Connect Fail added about 8 years ago (details)
en
Database connection failed. Please contact server operator.
fi
Yhteys tietokantaan epäonnistui. Ole hyvä ja ota yhteys palvelimen ylläpitoon.
Need more players added about 8 years ago (details)
en
Need {1} more player(s).
fi
Tarvitaan vielä {1} pelaajaa.
Rename added about 8 years ago (details)
en
Rename
fi
Uudelleennimeä
Multiple captured a flag added about 8 years ago (details)
en
{1}{green} captured the flag @ {olive}{2}{green}.
fi
{1}{green} kaappasi lipun @ {olive}{2}{green}.
Class limit reached added about 8 years ago (details)
en
The limit for class {default}{1}{green} is already reached. Choose a different one.
fi
Luokka {default}{1}{green} on täynnä. Valitse jokin toinen.
Administration added about 8 years ago (details)
en
Administration
fi
Ylläpito
Remove 10000 XP added about 8 years ago (details)
en
Remove 10000 XP
fi
Poista 10000 XP
Stop naming added about 8 years ago (details)
en
Stopped naming. The flag has been removed.
fi
Nimeäminen keskeytetty. Lippu on poistettu.
Prices courtesy of backpack.tf added about 8 years ago (details)
en
Prices courtesy of backpack.tf
fi
Hintatiedot saatu backpack.tf-sivustolta
Flags added about 8 years ago (details)
en
Flags
fi
Liput
Chat Reason Aborted added about 8 years ago (details)
en
The ban procedure has been stopped successfully.
fi
Porttikiellon luominen keskeytetty.
Add confirmation added about 8 years ago (details)
en
Added a new flag {default}{1}{green}.
fi
Lisäsi uuden lipun {default}{1}{green}.
Already Defusing added about 8 years ago (details)
en
is already defusing the bomb!
fi
purkaa jo pommia!
Chat Reason added about 8 years ago (details)
en
Please type the reason for ban in chat and press enter. Type '!noreason' to abort.
fi
Kirjoita porttikiellon syy chatiin ja paina enter. Kirjoita '!noreason' keskeyttääksesi.
[War3Source] The syntax of the command is: war3_givexp <player> <xp> added about 8 years ago (details)
en
[War3Source] The syntax of the command is: war3_givexp
fi
[War3Source] Komennon syntaksi on: war3_givexp